Viết bởi Trương Vân | 21/07/2022 | 0 Bình luận |

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành “Kế hoạch tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với mục tiêu chung, phát triển hạ tầng đo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/07/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 20/7, Công đoàn Tổng cục TCĐLCL đã tới thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) có ý nghĩa quan trọng với toàn dân Việt Nam, thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/07/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Cao Bằng vừa có Công văn đề nghị các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng hàng năm ở cấp Quốc gia của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/07/2022 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Phòng vừa ban hành quyết định về việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Phòng cho biết, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/07/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia tại Việt Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2022, tại Đà Nẵng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học về Chiến lược Tiêu chuẩn hóa quốc gia với sự tham gia của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 15/7/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao Năng suất chất lượng dựa trên đổi mới sáng tạo” tại thành phố Đà Nẵng. Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2022 | 0 Bình luận |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tổng cục TCĐLCL đã kiểm tra khảo sát 13 đợt (06 đợt kiểm tra và 07 đợt khảo sát) tại 141 cơ sở kết quả cho thấy qua kiểm tra 165 mẫu và khảo sát 148 mẫu về chất lượng hàng hóa điện – điện tử, đồ chơi trẻ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/07/2022 | 0 Bình luận |

Với mục tiêu xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc (TXNG) các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu tiêu thụ phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, ngày 13/7/2022, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/07/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành đánh giá tại chỗ 4 doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022. Theo thông tin từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh, mới đây Hội đồng sơ tuyển GTCLQG đã tiến hành đánh giá tại chỗ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/07/2022 | 0 Bình luận |

Hệ thống tổ chức đo lường từ Trung ương đến địa phương có mối quan hệ gắn bó mật thiết, nhằm phát huy vai trò của hoạt động đo lường trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner