Viết bởi Trương Vân | 13 September, 2021 | 0 Bình luận |

Qua kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh, 100% số LPG chai được kiểm tra có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm phong đúng quy cách, việc ghi nhãn đảm bảo đúng quy định về nhãn hàng hoá. Mới đây, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13 September, 2021 | 0 Bình luận |

 Giữa thời kỳ đại dịch Covid-19 hoành hành, QR Code truy xuất nguồn gốc được xem là giải pháp thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu muốn biết tường tận về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của người tiêu dùng, từ khâu sản xuất cho đến quá trình vận chuyển, bảo quản trước khi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 September, 2021 | 0 Bình luận |

Phần mềm khai báo y tế qua QR-Code giúp người dân chủ động khai báo y tế bằng hình thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi công tác truy vết trong trường hợp có ca nhiễm, hoặc nghi nhiễm Covid-19. Lợi ích thiết thực từ triển khai QR-Code trong y tế Khai báo y […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 September, 2021 | 0 Bình luận |

Để nâng cao mức chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ, một trong những nền tảng chủ yếu trong việc nâng cao sức cạnh tranh của chúng, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của các nước đều hướng đến những biện pháp mang tính đòn bẩy là tiêu chuẩn hoá, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30 August, 2021 | 0 Bình luận |

Đến năm 2025, mục tiêu cụ thể của thành phố Đà Nẵng hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 10 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp. UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27 August, 2021 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về hoạt động đo lường, phát triển hạ tầng đo lường, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27 August, 2021 | 0 Bình luận |

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đánh giá tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC). Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27 August, 2021 | 0 Bình luận |

Căn cứ nội dung của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27 August, 2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Lạng Sơn mới đây đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27 August, 2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Thực […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 16,236,820
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp