Viết bởi Trương Vân | 25/11/2022 | 0 Bình luận |

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/11/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/11/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cho biết, việc nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.ầy đủ, do đó dẫn đến phải sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/11/2022 | 0 Bình luận |

Việc áp dụng phương pháp cải tiến liên tục Kaizen không những năng suất của doanh nghiệp được cải thiện mà còn giúp người lao động phát huy được tính sáng tạo, chủ động, tích cực hơn trong các hoạt động cải tiến, thay đổi hoàn toàn tâm lý làm việc dập khuôn, máy móc, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/11/2022 | 0 Bình luận |

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/10/2022 | 0 Bình luận |

Trước vô số mặt hàng thực phẩm/đồ uống đóng gói sẵn, đa phần người tiêu dùng Việt ưa chuộng những thương hiệu có xuất xứ Việt Nam. Đảm bảo sức khỏe và an toàn thực phẩm vẫn là yếu tố chi phối chủ yếu đến việc mua hàng của người tiêu dùng. Thị trường thực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/10/2022 | 0 Bình luận |

 Mới đây Cục QLTT tỉnh Nam Định đã tiến hành đánh giá hiệu quả duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo nhận định của lực lượng chức năng tỉnh Nam Định, hiện nay, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BXD về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định số liệu điều kiện tự nhiên áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/09/2022 | 0 Bình luận |

Ở Việt Nam, dù Tiêu chuẩn BSCI còn tương đối mới, nhưng trong xu thế hội nhập nên nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng thành công và đem lại hiệu quả cao trong sản xuất công nghiệp. Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner