Viết bởi Nguyen Nam | 28/02/2023 | 0 Bình luận |

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ngày càng được chú trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp, nhất là tại các đơn vị đóng trên địa bàn các khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Bài viết nêu lên các yếu tố tác động đến việc áp dụng phương thức quản lý chất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/01/2023 | 0 Bình luận |

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/01/2023 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 44/KH-UBND về kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2025, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển đổi số được cập nhật thông tin, […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 03/01/2023 | 0 Bình luận |

Ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có nhiều sự quan tâm về việc xây dựng các nền tảng công nghệ để phục vụ giải quyết các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN giao. Hiện nay, hoạt động chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND triển khai áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022 – 2030. Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/12/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” (ký hiệu: QCVN 36:2022/BTTTT). Theo đó, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, thay thế Quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/11/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, nhãn hàng hóa đối với 7 cơ sở có hoạt động sơ chế, kinh doanh rau củ quả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/11/2022 | 0 Bình luận |

Tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ 75 sản phẩm, hàng hóa được tư vấn, công bố, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS); tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCQG) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (TCQT); tư vấn, chứng nhận phù hợp quy chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/11/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/11/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner