Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về hoạt động đo lường, phát triển hạ tầng đo lường, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đánh giá tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC). Nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Căn cứ nội dung của Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Lạng Sơn mới đây đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Thực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2021 | 0 Bình luận |

Thời gian tới, các đơn vị chức năng thuộc Sở KH&CN Ninh Bình sẽ tiến hành nhiều giải pháp nhằm đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo thông tin từ Trung tâm Ứng dụng, Thông tin Khoa học công nghệ và Đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/08/2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 207/KH-UBND thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/08/2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 18/KT-SCT về việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Theo Kế hoạch, Lào Cai đề ra mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp nâng cao năng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/08/2021 | 0 Bình luận |

 Để xây dựng và duy trì phong trào năng suất chất lượng trong toàn thành phố, cũng như hỗ trợ xây dựng các mô hình doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch 134/KH-UBND triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/07/2021 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3483/KH-UBND Thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác