Viết bởi Trương Vân | 20/01/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030”. Mục tiêu chung của Kế hoạch là đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/01/2022 | 0 Bình luận |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa chủ trì cuộc họp về một số nội dung liên quan xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia cùng đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ, Công thương, Thông […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/01/2022 | 0 Bình luận |

Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững được đưa ra vào năm 2015 nhằm xóa đói giảm nghèo và đưa thế giới hướng tới hòa bình, thịnh vượng và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người. Với lịch sử lâu đời từ năm 1947, ISO và Liên hợp quốc thống […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/01/2022 | 0 Bình luận |

Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành; hài hòa hóa tiêu chuẩn khu vực, quốc tế để thúc đẩy mở rộng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/01/2022 | 0 Bình luận |

Quá trình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Yên Bái, do một số cơ quan, đơn vị còn chưa quen với cách tiếp cận và giải quyết công việc theo quy trình nên việc xây dựng và áp dụng HTQLCL chưa thực sự […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/01/2022 | 0 Bình luận |

Năm 2021 công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Từ hoạt động hết sức kỹ thuật, đo lường đã trở thành công cụ, giải pháp giúp doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, “mở đường” đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Đo lường trở thành công cụ, giải pháp giúp cho doanh nghiệp chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 3840/TĐC-ĐL về việc Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022. Ngày 20 tháng 01 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường. Đây là dấu mốc quan trọng cho hoạt động […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/12/2021 | 0 Bình luận |

Việc thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 là nền tảng quan trọng giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người tham gia giao thông nhận thức được vai trò của an toàn giao thông đường bộ và thông qua […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Tính đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc có 176 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong đó có 40 cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn. Hàng năm, Sở Khoa học và Công […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner