Viết bởi Nguyen Nam | 22/03/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt Dự án nâng cao NSCL sản phẩm hàng hóa tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 21/03/2023 | 0 Bình luận |

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2023 đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 21/03/2023 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa tiến hành triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã phường […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/03/2023 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định vừa tiến hành triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định nhận định, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức thường niên theo quy định của […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 trên địa bàn TP. Theo đó, UBND TP. Hà Nội cho biết, đối tượng, điều kiện tham dự giải, gồm: Tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô, thành phần kinh tế […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai chương trình Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2023 đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/03/2023 | 0 Bình luận |

Nhận thức được tầm quan trọng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nên mới đây Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã kêu gọi các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh tham gia giải năm 2023. Theo đánh giá của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, Giải […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/03/2023 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định vừa tiến hành triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định nhận định, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức thường niên theo quy định của […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/03/2023 | 0 Bình luận |

Nhận thức được tầm quan trọng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nên mới đây Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã kêu gọi các tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh tham gia giải năm 2023. Theo đánh giá của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, Giải […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/03/2023 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định vừa tiến hành triển khai Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp, các tổ chức trong tỉnh. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định nhận định, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức thường niên theo quy định của […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner