Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ (QCVN 04:2021/BCA) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

New Zealand thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm sẽ có ba khía cạnh: Xây dựng yêu cầu về thông tin sản phẩm, Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất và Chương trình chứng nhận sản phẩm. Xây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/02/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 5808/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số, UBND tỉnh Gia Lai […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/02/2022 | 0 Bình luận |

Trong một thế giới đang thay đổi, các tiêu chuẩn phải thích ứng để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của xã hội và chuẩn bị cho một tương lai bền vững hơn. Sự phát triển của tiêu dùng  Do sự mở rộng của phạm vi sản phẩm được mua và sự gia tăng của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/02/2022 | 0 Bình luận |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc xây dựng lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khí thải mức 4 (tương đương Euro 4) đối với phương tiện mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới. Cụ thể, về kiến nghị xây dựng lộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/02/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/45, Vương quốc Anh thông báo Quy định về Sản phẩm Xây dựng 2022. Quy định được đưa ra theo Luật An toàn Xây dựng và sẽ mở rộng khuôn khổ quy định hiện hành để bao gồm tất cả sản phẩm xây dựng được đưa vào thị trường ở […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/02/2022 | 0 Bình luận |

Năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 31 đơn vị hành chính nhà […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/02/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/858 của Liên minh Châu âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2016/127 liên quan đến các yêu cầu về protein đối với sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em ở giai đoạn tiếp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/02/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 86/QĐ-UBND về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 và định hướng năm 2030. Mục tiêu của Kế hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh quy tụ được 300 doanh nghiệp công nghệ số. Đến […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner