Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 8 April, 2021 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh vừa có thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng kí tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 7/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Phú Yên phối hợp với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn về mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Hội […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 7 April, 2021 | 0 Bình luận |

Sở KH&CN Bình Phước sẽ hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 April, 2021 | 0 Bình luận |

Áp dụng ISO 9001:2015 sẽ tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa những rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 April, 2021 | 0 Bình luận |

TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc. Nhằm nâng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 April, 2021 | 0 Bình luận |

Nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đánh giá phục vụ cho hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) thời gian tới, từ ngày 03-17/3/2021 tại TP Hồ Chí Minh, Bình Định và TP Hà Nội, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đã tổ chức 03 Khoá đào tạo Chuyên gia đánh […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 5 April, 2021 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam vừa gửi công văn đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật […]

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 2 April, 2021 | 0 Bình luận |

Sở KH&CN Trà Vinh vừa có thông báo về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sở KH&CN Trà Vinh cho biết, căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc quy định chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31 March, 2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đẩy mạnh triển khai Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các địa phương.  Triển khai Quyết định 36/QĐ-TTg của Thủ tướng tại Thái Nguyên Triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25 March, 2021 | 0 Bình luận |

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Hồ sơ của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 14,183,914
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp