Viết bởi Trương Vân | 07/09/2021 | 0 Bình luận |

Để nâng cao mức chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ, một trong những nền tảng chủ yếu trong việc nâng cao sức cạnh tranh của chúng, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của các nước đều hướng đến những biện pháp mang tính đòn bẩy là tiêu chuẩn hoá, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/09/2021 | 0 Bình luận |

Theo chuyên gia, hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xe điện tại Việt Nam hiện đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa theo kịp những phát sinh, thay đổi trong xu hướng sử dụng xe điện. Xu hướng sử dụng xe điện ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/09/2021 | 0 Bình luận |

Trước sự phát triển nhanh chóng của xe điện, đại diện Tổng cục TCĐLCL cho rằng, cần tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung thêm các tiêu chuẩn về xe điện trên cơ sở hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trên thế giới. Những yêu cầu cấp bách về xây dựng hạ tầng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/09/2021 | 0 Bình luận |

Một nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001 là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan công quyền. Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam quyết định áp dụng  ISO 9001, một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/08/2021 | 0 Bình luận |

Chuyên gia năng suất trong nước sẽ được Hội đồng chứng nhận theo chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) và được chấp nhận ở tất cả các nước thành viên APO. Sáng ngày 27/08/2021 tại Hà Nội, Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/08/2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đang lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về thiết bị camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Theo đó, TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Hội nghị lần thứ 32 của Uỷ ban hỗn hợp chuyên ngành về điện điện tử thuộc Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ/JSC EEE) đã diễn ra trong hai ngày 24 – 25/8/2021 theo hình thức trực tuyến. Bà Đoàn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Tiêu chuẩn về điện, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/08/2021 | 0 Bình luận |

Nhóm chuyên gia đầu tiên của Việt Nam vừa hoàn thành chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá cho chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất xanh của Tổ chức Năng suất chấu Á (APO). Nhóm chuyên gia đã qua vòng đào tạo bước đầu để có thể tham gia đánh giá trong […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/08/2021 | 0 Bình luận |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh, tiêu chuẩn “xanh” chính là lợi thế giúp cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam vượt qua các rào cản mới của nước ngoài. Công tác xây dựng tiêu chuẩn luôn được chú trọng Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/08/2021 | 0 Bình luận |

Một trong những mục tiêu quan trọng phát triển hạ tầng đo lường quốc gia giai đoạn đến năm 2025, định hướng 2030 chính là phát triển đo lường Việt Nam đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner