Viết bởi Trương Vân | 23 September, 2021 | 0 Bình luận |

Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 10/8/2018, Thủ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 September, 2021 | 0 Bình luận |

Đại hội đồng ISO và các hội thảo chuyên đề bên lề nằm trong Tuần lễ ISO (ISO Week) được diễn ra từ 16-24/09/2021, là một sự kiện thường niên quan trọng trong quản trị tiêu chuẩn quốc tế. Tại sự kiện này, các nhà lãnh đạo và các cán bộ cấp cao đến từ hơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 September, 2021 | 0 Bình luận |

Trong bối cảnh chuyển đổi số, lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng nhất của Viện Đo lường quốc gia Đức (PTB) là lĩnh vực tiêu chuẩn hóa. PTB tham gia của hơn 400 ủy ban xây dựng tiêu chuẩn (cả ở cấp quốc gia và quốc tế). Giữ nhiều vị trí quan trọng, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 September, 2021 | 0 Bình luận |

Hệ thống văn bản quản lý về đo lường đã đáp ứng được nhu cầu quản lý hoạt động về đo lường trên địa bàn cả nước, đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động đo lường của doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, thể hiện rõ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 September, 2021 | 0 Bình luận |

Đo lường là một trong những hoạt động đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20 September, 2021 | 0 Bình luận |

Một tiêu chuẩn mới hướng dẫn về giao thông thông minh sử dụng nhận dạng và xác thực mã QR trong lĩnh vực giao thông vận tải vừa được xuất bản. Mã QR được sử dụng trong giao thông đã có từ nhiều năm nay, nhưng việc thiếu tốc độ xử lý và những lo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 September, 2021 | 0 Bình luận |

Sáng ngày 14/9/2021 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) của Việt Nam và Cục Tiêu chuẩn Đo lường CHDCND Lào (DOSM). Cuộc họp do Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp đồng chủ trì với Cục trưởng DOSM Viengthong Vongthavilay. Tham dự cuộc họp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13 September, 2021 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông tư số 04/2021/TT-BKHCN về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy QCVN 2:2021/BKHCN”. 1. Giới thiệu về QCVN 2:2021/BKHCN vừa ban hành Ngày 15/06/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ có thông tư […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 September, 2021 | 0 Bình luận |

Áp dụng ISO 9001 giúp chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, ngăn ngừa rủi ro trong quá trình hoạt động, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc. Mới đây, Tạp chí […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 September, 2021 | 0 Bình luận |

Theo nhu cầu của xã hội, các giải pháp số trong đo lường khoa học sẽ ngày càng được áp dụng trong đo lường pháp định, việc xây dựng các giải pháp, ứng dụng ICT phù hợp, hài hòa về mặt pháp lý cần được xem xét để bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 16,243,525
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp