Viết bởi Trương Vân | 18/03/2022 | 0 Bình luận |

Nhấn mạnh về lợi ích của doanh nghiệp khi xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường, ông Nguyễn Hùng Điệp cho rằng, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí tư vấn, tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ; […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 17/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 16/3 vừa qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc trực tuyến với Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JISC) với mục đích nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tiêu chuẩn hóa đại diện cho Việt Nam và Nhật Bản. Cuộc […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/03/2022 | 0 Bình luận |

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa tổ chức thành công hội thảo “Giới thiệu Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất theo chuẩn mực Quốc tế”. Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu gồm Lãnh đạo của Sở Khoa học và Công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/03/2022 | 0 Bình luận |

Phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”, các ý kiến nhấn mạnh, chương trình đảm bảo đo lường là một trong những công cụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thay đổi tư duy của doanh nghiệp. Ngày 16/3, Tổng cục Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 16/03/2022 | 0 Bình luận |

Sổ tay hướng dẫn này là đóng góp của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) nhằm giúp các nhà quản lý công đạt được mục tiêu: chất lượng của chính sách và dịch vụ của chính phủ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Khung kinh doanh xuất sắc của APO APO thúc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/03/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác bền vững giữa cơ quan tiêu chuẩn hóa đại diện cho Việt Nam và Anh quốc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách – ông Hà Minh Hiệp cùng đại diện các đơn vị liên quan đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/03/2022 | 0 Bình luận |

Việc bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc trong Nghị định số 132/2008/NĐ-CP giúp xác định nhiệm vụ cần triển khai, phương án và phân công trách nhiệm Bộ, ngành, các bên liên quan trong quá trình quản lý và thực thi hoạt động truy xuất nguồn gốc một cách bài […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/03/2022 | 0 Bình luận |

Tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng thành công hệ thống ISO điện tử theo TCVN 9001:2015 vào 227 cơ quan hành chính nhà nước từ tuyến tỉnh đến cấp xã. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu ấn nút […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/03/2022 | 0 Bình luận |

Chính phủ hoặc khu vực công tạo ra chính sách, cơ sở hạ tầng và môi trường cung cấp dịch vụ để khu vực tư nhân, xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ, công dân và các tổ chức quốc tế có thể trở thành động cơ tăng trưởng trong phát triển kinh […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 09/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 08/3/2022, ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Adrian O’Connell, CEO Standards Australia, cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Úc. Tham dự buổi làm việc còn có trưởng bộ phận hợp […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner