Viết bởi Trương Vân | 21/08/2022 | 0 Bình luận |

Công cụ quản lý chuỗi cung ứng (SCM) theo quan điểm chung có thể được mô tả như sau: chuỗi cung ứng là dòng quy trình chuyển hàng hóa từ đơn đặt hàng của khách hàng qua giai đoạn nguyên liệu, cung ứng, sản xuất và phân phối sản phẩm đến khách hàng. Tất cả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2022 | 0 Bình luận |

 Việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật TC&QCKT góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/08/2022 | 0 Bình luận |

Truy xuất nguồn gốc không chỉ là bước để các doanh nghiệp tạo sự tin tưởng nơi khách hàng mà còn là “bức tường” bảo vệ uy tín sản phẩm và doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không chỉ chinh phục thị trường trong nước, mà còn hướng đến chinh phục thị trường quốc tế vốn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/08/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kế hoạch số 146 được ban hành với mục tiêu thúc đẩy xã hội hóa hoạt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/08/2022 | 0 Bình luận |

Cần có chính sách tập trung đầu tư phát triển nhân lực tiêu chuẩn hóa đạt trình độ quốc tế; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực về tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước… Luật Tiêu chuẩn và Quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/08/2022 | 0 Bình luận |

Việc sửa đổi, bổ sung Luật TC&QCKT góp phần thúc đẩy việc xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, khắc phục bất cập trong hoạt động đánh giá sự phù hợp. Xã hội hoá hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/08/2022 | 0 Bình luận |

 Để có vị thế tốt trong bối cảnh toàn cầu, các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực hoặc quốc gia phải có chiến lược rõ ràng và linh hoạt, trong đó xác định rõ mục đích và những gì muốn đạt được, đồng thời cho phép dự đoán sự thay đổi và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/08/2022 | 0 Bình luận |

Đây là phát biểu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh tại cuộc họp triển khai công tác TBT năm 2022 với các điểm TBT cấp Bộ diễn ra vào sáng nay. Tham dự cuộc họp còn có ông Cao Xuân Quân – Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam, đại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/08/2022 | 0 Bình luận |

Việt Nam cần xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia là nền tảng mang tính chủ đạo, định hướng phát triển lĩnh vực tiêu chuẩn, đảm bảo hoạt động tiêu chuẩn thể hiện tầm nhìn, kế hoạch tổng thể rõ ràng, xuyên suốt, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/08/2022 | 0 Bình luận |

Cần ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về việc tái sử dụng, định danh cụ thể với từng loại sản phẩm để người tiêu dùng có thể tiếp cận và hiểu rõ việc tái sử dụng. Phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Tái sử dụng và Kinh tế tuần hoàn” do Liên […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner