Viết bởi Trương Vân | 14/09/2022 | 0 Bình luận |

Ở Việt Nam, dù Tiêu chuẩn BSCI còn tương đối mới, nhưng trong xu thế hội nhập nên nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng thành công và đem lại hiệu quả cao trong sản xuất công nghiệp. Tiêu chuẩn BSCI (Business Social Compliance Initiative) là bộ quy tắc dùng để đánh giá và tuân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/09/2022 | 0 Bình luận |

Các cuộc tấn công mạng gây ra nhiều sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam hiện nay. Một trong số đó cũng phải kể tới mạng truyền thông công nghiệp. Do đó, việc áp dụng Tiêu chuẩn IEC 62443 chính là nền tảng an toàn tránh rủi ro. Mạng công nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/09/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế (ASTM) đã phát triển và chuẩn bị công bố một tiêu chuẩn có thể kiểm tra độ mài mòn lớp phủ từ các sản phẩm nhôm. Ủy ban lớp phủ kim loại và vô cơ của ASTM International (B08) đã phát triển một tiêu chuẩn mới có thể mô […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/09/2022 | 0 Bình luận |

Các cuộc tấn công mạng gây ra nhiều sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam hiện nay. Một trong số đó cũng phải kể tới mạng truyền thông công nghiệp. Do đó, việc áp dụng Tiêu chuẩn IEC 62443 chính là nền tảng an toàn tránh rủi ro Mạng công nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/09/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế (ASTM) đã phát triển và chuẩn bị công bố một tiêu chuẩn có thể kiểm tra độ mài mòn lớp phủ từ các sản phẩm nhôm. Ủy ban lớp phủ kim loại và vô cơ của ASTM International (B08) đã phát triển một tiêu chuẩn mới có thể mô […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/09/2022 | 0 Bình luận |

 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trải qua thực tiễn hơn 15 năm thi hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng thực tiễn khách quan, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm thi hành các cam […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/09/2022 | 0 Bình luận |

Vừa qua, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ASTM đã xây dựng một tiêu chuẩn mới dành riêng cho việc sử dụng công nghệ silica trong việc sản xuất ra các sản phẩm cao su. Ủy ban cao su và vật liệu cao su của ASTM International (D11) đã phê duyệt một tiêu chuẩn mới […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/09/2022 | 0 Bình luận |

Vừa qua, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ASTM đã xây dựng một tiêu chuẩn mới dành riêng cho việc sử dụng công nghệ silica trong việc sản xuất ra các sản phẩm cao su. Ủy ban cao su và vật liệu cao su của ASTM International (D11) đã phê duyệt một tiêu chuẩn mới […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/09/2022 | 0 Bình luận |

MFCA là công cụ quản lý cực kỳ hiệu quả trong việc giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. MFCA là một phương pháp quản lý môi trường nguyên bản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/09/2022 | 0 Bình luận |

Để quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dầu mỏ thì bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý ISO 29001 chính là công cụ đắc lực giúp thay đổi cách thức trong việc quản lý rủi ro này. ISO/TS 29001 là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu cụ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner