Viết bởi Trương Vân | 12/11/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Công Thương vừa ban hành 5 Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp. Các Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2022 | 0 Bình luận |

Để quản lý hoạt động chứng nhận tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/11/2022 | 0 Bình luận |

Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022 đã đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 9/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng). Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 9/11 đã được Đảng và Nhà nước lựa chọn là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Cách đây 76 năm, ngày 9/11/1946 là thời khắc lịch sử trọng đại, thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đó là ngày bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Tư pháp. Theo đó, Kế hoạch đã xác định một số khẩu hiệu tuyên truyền của ngành, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cho biết, việc nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.ầy đủ, do đó dẫn đến phải sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài. […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Được biết đến là một trong những phương pháp cải tiến năng suất hiệu quả nhất đã và đang được áp dụng phổ biến, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen đã mang lại kết quả tích cực cho Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh. Con người là nhân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/11/2022 | 0 Bình luận |

Việc áp dụng phương pháp cải tiến liên tục Kaizen không những năng suất của doanh nghiệp được cải thiện mà còn giúp người lao động phát huy được tính sáng tạo, chủ động, tích cực hơn trong các hoạt động cải tiến, thay đổi hoàn toàn tâm lý làm việc dập khuôn, máy móc, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner