Viết bởi Trương Vân | 13/10/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế đang tiến hành xây dựng một bộ tiêu chuẩn có thể định lượng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ có trong đất. Một tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới sẽ cung cấp một phương pháp thử nghiệm liên quan đến việc định lượng các hợp chất hữu cơ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/10/2022 | 0 Bình luận |

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) xây dựng và ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để xác định, kiểm soát và theo dõi ảnh hưởng của tổ chức, doanh nghiệp đến môi trường. Hội nghị về môi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/10/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa. Sản xuất theo những phương thức và công nghệ hiện đại với những tiêu chuẩn rõ ràng và minh bạch sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam giảm thiểu rủi ro, phát triển bền […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/10/2022 | 0 Bình luận |

Nếu TPM thường được nhắc đến nhiều hơn ở các xưởng sản xuất, nhà máy trong việc giúp cải tiến năng suất. Thì đối với khối văn phòng, TPM sẽ mang lại những hỗ trợ tích cực để chất lượng công việc tốt hơn. Theo chuyên gia, hoạt động TPM tại khối văn phòng sẽ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/10/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 11/10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ (USAID TFP) tổ chức buổi tập huấn về Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia (NSS) và Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI). Tham dự buổi tập huấn có ông […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/10/2022 | 0 Bình luận |

 Mới đây Cục QLTT tỉnh Nam Định đã tiến hành đánh giá hiệu quả duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo nhận định của lực lượng chức năng tỉnh Nam Định, hiện nay, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/10/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang phát triển bộ tiêu chuẩn về thiết bị cảnh báo cho dòng xe máy điện. Ủy ban sản phẩm tiêu dùng của ASTM International (F15) đang phát triển một tiêu chuẩn mới cho các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh trên xe máy điện. Thiết bị […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), nhằm giải quyết sự mất cân bằng xã hội, phát triển nền kinh tế bền vững và làm chậm tốc độ biến đổi khí hậu, hàm chứa nhiều tham vọng. Để đạt được các Mục tiêu này sẽ đòi hỏi sự hợp tác của nhiều đối tác […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-BXD về việc ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định số liệu điều kiện tự nhiên áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/10/2022 | 0 Bình luận |

Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hoá không có sự chứng kiến của người mua. Hiện nay, hàng hóa đóng gói sẵn rất phổ biến và đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu của đa số người dân, việc sử dụng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner