Viết bởi Trương Vân | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Hai yếu tố ảnh hưởng đến năng suất toàn diện bao gồm số lượng và chất lượng lao động. Yếu tố số lượng liên quan đến sự hòa nhập của thanh niên, còn yếu tố chất lượng biểu thị năng suất lao động, ví dụ như trình độ kỹ năng và thành tích học tập […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/07/2024 | 0 Bình luận |

Để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, phù hợp với thực tiễn thì khâu phân tích, đánh giá chính sách cần phải được làm rất kỹ lưỡng, khoa […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 01/07/2024 | 0 Bình luận |

Ban Chỉ đạo 5S của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) nay là Ủy ban TCĐLCL Quốc gia đánh giá, hoạt động 5S được các đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả thiết thực và tiếp tục đẩy mạnh triển khai, duy trì trong thời gian tới. Theo Ban Chỉ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/6, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức khóa đào tạo tin học. Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐCĐS ngày 04/3/2024 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2024, Ủy ban […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 28/6, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức khóa đào tạo ISO 14068-1:2023 Trung hòa carbon – các yêu cầu. Tham dự khóa đào tạo có TS. Hà Minh Hiệp – Quyền Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ), các cán bộ, công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/06/2024 | 0 Bình luận |

Trong hai ngày 25-26/6, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ) tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Tham dự lớp bồi dưỡng có ông Hà Minh Hiệp, Quyền Chủ tịch Ủy ban cùng 150 cán bộ công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/06/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Đoàn Thanh niên Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã tham dự buổi nói chuyện P-Talk với chủ đề: “The Art of Digitalization: A Dive into e-Estonia”. Buổi nói chuyện được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Stephan Barde, chuyên gia hàng đầu về chuyển đổi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/06/2024 | 0 Bình luận |

Thanh niên là đối tượng dễ bị “tổn thương” trên thị trường lao động do thiếu hụt về kỹ năng, kinh nghiệm, khả năng và nguồn lực tài chính cần thiết để tìm kiếm công việc. Hệ quả của khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu từ năm 2007, tỷ lệ thanh niên […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 25/06/2024 | 0 Bình luận |

Việc bổ sung quy định đối với tổ chức đánh giá sự phù hợp thành lập tại nước ngoài được thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp ở Việt Nam để phù hợp với hội nhập quốc tế là cần thiết. Bộ KH&CN đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner