Viết bởi Trương Vân | 24/11/2022 | 0 Bình luận |

Theo quy định từ Chính phủ New Zealand, tiêu chuẩn về xe sạch sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn từ ngày 1/12, góp phần làm giảm đáng kể lượng khí phát thải CO2 của các phương tiện xe hạng nhẹ. Ông Michael Wood, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải New Zealand cho biết lượng khí […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/11/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/11/2022 | 0 Bình luận |

Trong dự thảo Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030, Bộ KH&CN cũng đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lược này. Thực hiện Khoản 2 Điều 59 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về việc giao Bộ KH&CN có trách nhiệm xây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/11/2022 | 0 Bình luận |

Chiến lược được xây dựng dựa trên nguyên tắc thống nhất, đơn giản, hài hòa, tối ưu hóa, tự nguyện và chia sẻ; đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), nâng cao năng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2022 | 0 Bình luận |

Các quốc gia cần phải đặt ra tầm nhìn chiến lược trong phát triển tiêu chuẩn để hỗ trợ khả năng cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, cải thiện sức khỏe và an toàn của quốc gia mình, cũng như tăng cường thương mại toàn cầu, đưa ra các định hướng phát triển, đồng thời […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2022 | 0 Bình luận |

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia được dựa trên nguyên tắc thống nhất, tự nguyện và chia sẻ, đưa hoạt động tiêu chuẩn hóa trở thành động lực quan trọng, có vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/11/2022 | 0 Bình luận |

Từ ngày 25 – 28/10/2022, Diễn đàn Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2022 đã được tổ chức tại New Zealand. Đây là sự kiện thường niên của Tổ chức Mã số mã vạch quốc tế (GS1) tại khu vực Châu Á – Thái […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/11/2022 | 0 Bình luận |

Triển khai Chương trình phối hợp số 03/CTPH-BKHCN-UBND giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao về nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch, dự […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/11/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 27/2022/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai LPG composite. Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai LPG composite (ký hiệu QCVN 16:2022/BCT) quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/11/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner