Viết bởi Trương Vân | 06/01/2022 | 0 Bình luận |

Trong năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ… “Thích ứng an […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/01/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 6/1/2022, đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Hà Minh Hiệp dẫn đầu cùng thủ trưởng các Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tiêu chuẩn, Văn phòng Tổng cục, Trung tâm Đào tạo, Viện Năng suất Việt Nam, Trung tâm chuyển giao […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 05/01/2022 | 0 Bình luận |

Chương trình Ấn tượng Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2021 (thực hiện bởi VTV) đã mang tới bức tranh tổng quát về sự đóng góp của khoa học và công nghệ đối với các ngành, lĩnh vực trong năm 2021. Công nghệ cung cấp giải pháp phục vụ chống dịch Năm 2021 là […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Từ hoạt động hết sức kỹ thuật, đo lường đã trở thành công cụ, giải pháp giúp doanh nghiệp chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, “mở đường” đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Đo lường trở thành công cụ, giải pháp giúp cho doanh nghiệp chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 3840/TĐC-ĐL về việc Kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam năm 2022. Ngày 20 tháng 01 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 08/SL về đo lường. Đây là dấu mốc quan trọng cho hoạt động […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Khối cơ quan Tổng cục. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 04/4/1962, Viện Đo lường – Tiêu chuẩn trực thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước, cơ quan tiền thân của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) được thành lập theo Nghị định số 43/CP của Hội đồng Chính phủ. Là cơ quan hạt nhân và đầu mối về hoạt động TCĐLCL trong […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/12/2021 | 0 Bình luận |

Việc thúc đẩy áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 là nền tảng quan trọng giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân người tham gia giao thông nhận thức được vai trò của an toàn giao thông đường bộ và thông qua […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Tính đến hết năm 2020, Vĩnh Phúc có 176 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước thực hiện áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong đó có 40 cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành phố và 136 xã, phường, thị trấn. Hàng năm, Sở Khoa học và Công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Trong những năm gần đây TP.Hà Nội luôn xác định và đề cao cũng như phát triển tài sản trí tuệ nhằm tạo ra một hướng đi mới góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 góp phần trở thành động lực phát triển […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác