Viết bởi Trương Vân | 28/03/2022 | 0 Bình luận |

Truy xuất nguồn gốc là yếu tố quan trọng trong việc đáp ứng đòi hỏi của người tiêu dùng và thị trường về sự minh bạch của sản phẩm hàng hóa. Chia sẻ câu chuyện quản lý, duy trì và cấp mã số vùng trồng, ông Lê Nhật Thành, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Theo ông Trần Quý Giầu – Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đo lường, chúng ta đã đạt được công nhận 32 chuẩn đo lường, 31 phép đo hiệu chuẩn được thừa nhận quốc tế. Tại địa phương, đã có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và đề xuất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên vừa triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 tới các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 724/UBND-KGVX ngày 02/3/2022 về việc phối hợp triển khai hoạt động Giải thưởng Chất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Vô hình trung mạch nước ngầm đã bị lãng quên từ lâu. Bằng cách đảm bảo tính bền vững của mạch nước ngầm thông qua các tiêu chuẩn, giúp bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Ngày Nước Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng 3, năm nay với chủ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Việc hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia bảo đảm kết nối 100% hệ thống TXNG của các bộ, cơ quan liên quan thành công thì hành lang pháp lý sẽ được chuẩn hóa và các thành phần tham gia hoạt động TXNG đều phải […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh quy tụ được 100 doanh nghiệp công nghệ số, bao gồm các tập đoàn, doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Indonesia đã thông báo cho các nước thành viên WTO về Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản số 14 năm 2021 và Tổng cục Năng lượng mới, Tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng của Indonesia về việc thực thi tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành QCVN 01-190: 2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi – hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Quy chuẩn kỹ thuật quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Ở Việt Nam, bệnh bụi phổi silíc chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Bệnh gây nên bởi sự hít thở phải bụi có chứa tinh thể dioxyt silíc, thông thường nhất là thạch anh. Nhằm đưa ra quy định cụ thể đảm bảo an toàn môi trường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Việc ứng dụng công nghệ Blockchain cho TXNG để vận hành đơn giản, dễ hiểu, công nghệ này giúp gia tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ thương hiệu bằng cách công khai, minh bạch hành trình sản xuất, đảm bảo thông tin tin cậy và không bị sửa xóa. Chia sẻ tại Hội […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác