Viết bởi Trương Vân | 03/12/2021 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn mới cho nhà hàng truyền thống giúp khách du lịch dễ dàng thưởng thức đặc sản địa phương vừa được công bố. Đặc sản là sản vật, sản phẩm, hàng hóa (thường là nông sản) mang tính đặc thù hoặc có nhiều điểm đặc biệt, xuất xứ từ những vùng, miền, địa phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/12/2021 | 0 Bình luận |

Mã Phân định pháp nhân – LEI là một mã gồm 20 ký tự chữ và số dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 17442:2012, được cung cấp cho các pháp nhân là đối tác của các giao dịch tài chính. Mã LEI có thể liên kết trở lại dữ liệu về các thông tin […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/11, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDEC2) – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì phối hợp với Khoa Chính trị – Hành chính (SPAS) – Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Tạp chí Quản lý nhà nước – Học viện Hành chính […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 23-25/11/2021 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 56 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các phiên họp liên quan. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội nghị ACCSQ 55 vẫn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại biểu Việt Nam tham […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/11/2021 | 0 Bình luận |

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/11/2021 | 0 Bình luận |

Trung tâm Thông tin – Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 với các tiêu chuẩn và điều kiện sau. 1. Số lượng tuyển dụng: 12 viên chức   2. Vị trí tuyển dụng: – Chuyên viên Kế hoạch – Tổng hợp: 01 chỉ tiêu  – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/11/2021 | 0 Bình luận |

 UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/11/2021 | 0 Bình luận |

Kế hoạch do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành đặt mục tiêu xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp… Tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp UBND […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 22/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất lượng xăng dầu. Hội thảo có sự tham gia của các đại diện đến Viện Nghiên cứu Quản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2021 | 0 Bình luận |

Để doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò chủ lực của nền kinh tế và là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, thì doanh nghiệp cần lấy hoạt động quản lý năng suất là chìa khóa và đòn bẩy để tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay. Năng suất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner