Viết bởi Nguyen Nam | 30/01/2023 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã xây dựng đề án chuyển đổi số trong ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đây là nhiệm vụ quan trọng và khó khăn, vì khi chuyển sang phương thức làm việc mới đòi hỏi phải thay đổi về văn bản quy phạm pháp luật, thay […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/01/2023 | 0 Bình luận |

Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia với mục tiêu đưa tiêu chuẩn hóa trở thành biện pháp kỹ thuật, là công cụ đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội, thông qua việc tăng cường năng lực quản lý của các bộ ngành, địa phương; hỗ trợ sản phẩm của Việt Nam […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/01/2023 | 0 Bình luận |

Chia sẻ với phóng viên Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn), bà Cao Thị Bích Hà – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm hàng hóa nhấn mạnh: “Trong năm qua, công tác khảo sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đã có sự đổi mới sáng tạo, khảo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/01/2023 | 0 Bình luận |

Năm 2022 đánh dấu một năm thành công, thể hiện dấu ấn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) trong bức tranh chung của nền kinh tế – xã hội đất nước. Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Hà Minh Hiệp đã dành […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 18/01/2023 | 0 Bình luận |

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc xem xét, đối chiếu, đánh giá các quy định của văn bản được rà soát với văn bản là căn cứ để rà soát, tình hình phát triển kinh tế – xã hội nhằm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/01/2023 | 0 Bình luận |

Tính đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 249 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/01/2023 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 44/KH-UBND về kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2025, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu chuyển đổi số được cập nhật thông tin, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/01/2023 | 0 Bình luận |

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học”. Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2022/BKHCN) quy định mức giới hạn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/01/2023 | 0 Bình luận |

Kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của các quốc gia nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế, trong khi vẫn duy trì bền vững về môi trường. Thời gian qua, việc các quốc gia chỉ tập trung khai thác tài nguyên thiên nhiên nhưng thiếu sự quan tâm đến hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 12/01/2023 | 0 Bình luận |

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”, trong tháng 2 và tháng 3/2023 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam – Tổng cục TCĐLCL sẽ tổ chức 03 khóa đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn hóa […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner