Viết bởi Trương Vân | 25/11/2019 | 0 Bình luận |

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. Theo dự thảo, nội dung chi trực tiếp cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: Chi công lao động đối với các cán […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tại Yangon, Myanmar đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 52 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các sự kiện liên quan. Hội nghị lần thứ 52 của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi tiếp xã giao với Viện Hợp chuẩn thí nghiệm Hàn Quốc (KCL) liên quan đến vấn đề thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm hàng hóa. Tham dự buổi tiếp có ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/11/2019 | 0 Bình luận |

Sáng ngày 22/11, lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) và Trung tâm Năng suất Hàn Quốc (KPC) đã diễn ra. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QTC và KPC phối hợp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/11/2019 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn ISO vừa ban hành quy định mới giúp các tổ chức, doanh nghiệp chú ý hơn đến chất lượng môi trường khi thực hiện các chiến lược phát triển bền vững. ISO vừa công bố ISO 14007, Quản lý môi trường – Hướng dẫn xác định chi phí và lợi ích môi trường . Từ đó […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/11/2019 | 0 Bình luận |

Trong tháng 11, Chi cục TCĐLCL Bình Thuận tiến hành khảo sát chất lượng, sản phẩm, hàng hóa: 03/04 mẫu mũ bảo hiểm cho người đi mô tô –xe máy không đạt chất lượng về các chỉ tiêu: Độ bền va đập và hấp thụ xung động, độ bền đâm xuyên, quai đeo theo QCVN […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/11, Buổi thảo luận kế hoạch công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020 giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) đã được tổ chức. Tham dự phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Nguyễn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/11/2019 | 0 Bình luận |

Trong 15 năm qua, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hóa đã hoàn thành tốt hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhà sản xuất kinh doanh chân chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Ông Nguyễn Hoàng Linh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2019 | 0 Bình luận |

Cùng với sở hữu trí tuệ, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong giai đoạn này đã đóng góp tích cực cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.  Ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN). LTS: Nhân dịp Kỷ […]

Xem thêm

Truy xuất nguồn gốc đã được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, hoạt động này còn mang tính khép kín, chưa thống nhất do tem truy xuất chưa thống nhất về nội dung, hình thức… Trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp Việt có những cơ hội nhưng cũng đầy trở ngại khi […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner