Viết bởi Trương Vân | 18/12/2020 | 0 Bình luận |

Có rất nhiều lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Bê tông Hoàn Mỹ. Tham gia vào chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng” của quốc gia là cơ hội để công ty phát hiện và giảm các lãng phí, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh… Công ty TNHH Bê tông […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/12/2020 | 0 Bình luận |

“Lần đầu tiên đến Công ty TNHH MTV Sơn mài Mỹ nghệ Tư Bốn và chứng kiến y xưởng sản xuất sơn mài truyền thống này, chúng tôi không dám tin là công ty này có thể áp dụng chương trình 5S, Kaizen thành công…” đó là lời nhận xét của 1 chuyên gia hỗ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/12/2020 | 0 Bình luận |

Sản xuất thông minh là sáng kiến bao trùm, thay đổi mô hình sản xuất hiện tại. Nhiều khái niệm, thuật ngữ, quan điểm và mô hình sản xuất thông minh mới được giới học giả và doanh nghiệp chấp nhận, tiếp tục phát triển, mở rộng tiềm năng. Theo cơ quan năng lượng (DoE, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/12/2020 | 0 Bình luận |

Lần đầu tiên Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam quyết định tham gia vào Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng” quốc gia cũng là lần đầu Công ty áp dụng Phương pháp quản lý tinh gọn theo mô hình LEAN. Chương trình này đã đem đến nhiều thay đổi tích cực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/12/2020 | 0 Bình luận |

Cơ sở Ba Khánh có được nền tảng Hệ thống Quản lý và Áp dụng Công cụ Nâng cao Năng suất Chất lượng (LEAN) tốt, tuy nhiên để có thêm một công cụ giúp gia tăng năng suất chất lượng được tính toán bằng các số liệu cụ thể lại là vấn đề không đơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/12/2020 | 0 Bình luận |

Cơ sở gọn gàng, ngăn nắp, giảm được sự nhiễm chéo trong quá trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là lợi ích mà Cơ sở Sản xuất Kinh doanh Lạp xưởng Bò Chăm có được khi áp dụng Chương trình 5S… Các vấn đề cần giải quyết. Cơ sở Sản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/12/2020 | 0 Bình luận |

Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712) của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2010. Đến nay Chương trình đã được tròn 10 năm. Đồng hành cùng chặng đường trường kỳ này, Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/12/2020 | 0 Bình luận |

Chi nhánh Thành Công Vĩnh Long có tuổi trẻ hơn trong số các công ty con của tập đoàn nhưng không nằm ngoài guồng máy đó. Mỗi năm khách hàng đều yêu cầu phải giảm giá thành gia công trên một đơn vị sản phẩm. Các doanh nghiệp cùng ngành luôn đưa ra các mức […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/12/2020 | 0 Bình luận |

Với đặc thù của khu vực sản xuất thức ăn thủy sản từ các nguồn nguyên bột là tạo ra nhiều bụi trong quá trình sản xuất, việc thực hiện 5S ở tại khu vực này của Chi nhánh Công ty Cỏ May thuộc Tập đoàn Cỏ May đồng nghĩa với việc chạm vào thử […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/12/2020 | 0 Bình luận |

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã thành lập Cơ quan công nhận (APO-AB) để công nhận NPOs (Tổ chức Năng suất quốc gia) trở thành Tổ chức chứng nhận (CBs) khi thực hiện các Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân. Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner