Viết bởi Trương Vân | 14/12/2020 | 0 Bình luận |

Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Chương trình 712) của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2010. Đến nay Chương trình đã được tròn 10 năm. Đồng hành cùng chặng đường trường kỳ này, Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/12/2020 | 0 Bình luận |

Chi nhánh Thành Công Vĩnh Long có tuổi trẻ hơn trong số các công ty con của tập đoàn nhưng không nằm ngoài guồng máy đó. Mỗi năm khách hàng đều yêu cầu phải giảm giá thành gia công trên một đơn vị sản phẩm. Các doanh nghiệp cùng ngành luôn đưa ra các mức […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/12/2020 | 0 Bình luận |

Với đặc thù của khu vực sản xuất thức ăn thủy sản từ các nguồn nguyên bột là tạo ra nhiều bụi trong quá trình sản xuất, việc thực hiện 5S ở tại khu vực này của Chi nhánh Công ty Cỏ May thuộc Tập đoàn Cỏ May đồng nghĩa với việc chạm vào thử […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/12/2020 | 0 Bình luận |

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã thành lập Cơ quan công nhận (APO-AB) để công nhận NPOs (Tổ chức Năng suất quốc gia) trở thành Tổ chức chứng nhận (CBs) khi thực hiện các Chương trình chứng nhận năng lực cá nhân. Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/12/2020 | 0 Bình luận |

Một trong các giải pháp có thể giúp công ty giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất lao động đó là áp dụng các công cụ năng suất. Kaizen là một trong số các công cụ được các công ty ưu tiên áp dụng để giảm giá thành. Xí nghiệp chế biến cao su […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/12/2020 | 0 Bình luận |

Phương pháp quản lý tinh gọn (LEAN) được phát triển từ hệ thống sản xuất của hãng xe hơi Toyota. Khi triển khai áp dụng LEAN vào hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, Công ty Cổ phần WARRANTEK đã cùng đơn vị tư vấn (QUATEST 3) xác định các nội dung ưu tiên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/12/2020 | 0 Bình luận |

Chuyên gia cho rằng, cần hướng tới mục tiêu xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam với lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng; đáp ứng được yêu cầu quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà nước, phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/12/2020 | 0 Bình luận |

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đã cải thiện đáng kể năng lực sản xuất, kinh doanh và đạt mức tăng trưởng cao về cả sản lượng, doanh số và lợi nhuận tại nhiều doanh nghiệp. Khi xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, mục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/12/2020 | 0 Bình luận |

Sau cải tiến tại Chi nhánh Nhà máy Thuốc Bảo vệ Thực vật Châu Thành thành công, đem lại hiệu quả trong sản xuất, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời đã quyết định tiếp tục tham gia vào Chương trình “Nâng cao năng suất chất lượng” của Quốc gia và triển khai cải […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/12/2020 | 0 Bình luận |

Đa số nhân viên, công nhân tại Công Ty Cổ Phần H&T chưa được qua đào tạo hoặc chưa có kinh nghiệm thực hiện công cụ cơ bản (LEAN) và cách thức tổ chức nơi làm việc chưa được khoa học, do vậy, với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn từ Trung tâm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner