Viết bởi Trương Vân | 21/12/2021 | 0 Bình luận |

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2022. Kế hoạch được ban hành với mục đích áp dụng có hiệu quả […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/12/2021 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp. Nhằm tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định số […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/12/2021 | 0 Bình luận |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 – 36 : 2021/BNNPTNT về giống cá nước mặn, lợ kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 12 năm 2021. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước mặn, lợ quy định các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/12/2021 | 0 Bình luận |

Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ nâng các tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu dành cho ô tô được bán tại nước này nhằm giảm lượng khí thải. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ nâng các tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu dành cho ô […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/12/2021 | 0 Bình luận |

Dịch vụ khoa học và công nghệ có hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/12/2021 | 0 Bình luận |

Chiều 15/12, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Công bố Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Chương trình với mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đưa hoạt động đo lường gắn với hoạt động doanh nghiệp, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 14/12/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc UNIDO đã tổ chức Hội thảo quốc tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về “Đánh giá sự phù hợp từ xa và Mạng lưới phòng thí nghiệm (LabNet)”. Phát biểu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14/12/2021 | 0 Bình luận |

Đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến đời sống, xã hội và kinh tế các nước, do vậy, phát triển bao trùm và bền vững là nhu cầu cấp bách. Trong bối cảnh đó, khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trên cả ba trụ cột của phát triển bền vững […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/12/2021 | 0 Bình luận |

Hiện tại, 12 thủ tục hành chính về đo lường và đánh giá sự phù hợp đã được kết nối với cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ và sẵn sàng thực hiện trên môi trường mạng cấp độ 4. Thực hiện Chính phủ điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/12/2021 | 0 Bình luận |

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được xem là một công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc hành chính. Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner