Viết bởi Trương Vân | 18/11/2021 | 0 Bình luận |

Doanh nghiệp muốn sản phẩm không bị bỏ lại phía sau, muốn chiếm lĩnh các thị trường thì việc duy trì tiêu chuẩn trong sản xuất phải là khâu then chốt. Trong thời đại 4.0, cách tiếp cận thông tin chất lượng sản phẩm, cách giao tiếp mua bán sản phẩm đã thay đổi và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Công tác triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo thông tin từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Kon Tum, thời gian qua, công tác […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Cây dừa (tên khoa học Cocos nucifera L.) là cây công nghiệp lâu năm, có chu kỳ khai thác kinh tế kéo dài từ 50 năm đến 60 năm. Theo thống kê của Tổ chức Nông Lương của Liên hiệp quốc (FAO), cây dừa được trồng tại hơn 90 quốc gia và lãnh thổ vùng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Một khung tích hợp thống nhất thể hiện cách tiếp cận Kaizen và tự động hóa được hợp nhất để tái cấu trúc quá trình sản xuất nhằm đạt được cải thiện hiệu suất đáng kể. Những khuyến nghị từ cách tiếp cận khác nhau đôi khi gây ra sự nhầm lẫn cho người quản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/11/2021 | 0 Bình luận |

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về kinh tế trong gần 40 năm qua và trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp với tốc độ tăng trưởng cao. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế luôn đi kèm với những thách thức lớn về môi trường. Để phát triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2021 | 0 Bình luận |

Trong hai ngày 10-11/11/2021, Hội nghị khu vực lần thứ hai về phát triển công nghiệp ở Châu Á-Thái Bình Dương (THE 2ND REGIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL DEVELOPMENT -The 2nd RCID) do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) phối hợp với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) thực hiện đã […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2021 | 0 Bình luận |

Hoạt động truy xuất nguồn gốc nông sản ở Việt Nam hiện vẫn còn sơ khai, chưa tuân thủ theo quy chuẩn nào – đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Đoan, chuyên gia Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia tại hội thảo trực tuyến “Truy xuất nguồn gốc – Nâng tầm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 5/11/2021, Tổ chức Năng suất châu Á (APO) tổ chức cuộc họp khởi động Dự án nghiên cứu về Đánh giá nhu cầu quản lý đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành đến từ 10 quốc gia thành viên. Đây là sáng kiến đề xuất của Việt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 04/11/2021, Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng sự đồng hành của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 04/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 02/11/2021, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tiến hành Đánh giá Chứng nhận thực hành tốt theo hình thức trực tuyến đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng). Đoàn chuyên gia đánh giá THT 5S – Viện Năng suất Việt Nam Công ty TNHH MTV Điện lực […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner