Viết bởi Trương Vân | 16/02/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn ISO/IEC 27004 giải thích cách xây dựng và vận hành các quá trình đo lường, cách đánh giá và báo cáo kết quả của một tập các chỉ số bảo mật thông tin. Bảo vệ hồ sơ cá nhân và thông tin nhạy cảm về mặt thương mại là rất quan trọng. Nhưng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/02/2022 | 0 Bình luận |

Thư viện quốc gia là một nguồn tài nguyên vô giá, tài sản của cộng đồng và kho tàng kiến thức quý giá. Tiêu chuẩn ISO về đánh giá chất lượng các thư viện sẽ giúp xác định điều đó thông qua sự kết hợp giữa các chỉ số kết quả hoạt động và các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/02/2022 | 0 Bình luận |

Khi sự cố hầm mỏ xảy ra, thật khó để biết được chính xác những gì đã diễn ra do có rất nhiều yếu tố liên quan dẫn đến một loạt các tai nạn có thể xảy ra. Một công đoạn quan trọng để ngăn ngừa sự tái diễn những tai nạn này là phân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/02/2022 | 0 Bình luận |

Trong và sau dịp Tết Nguyên Đán, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 02 đợt khảo sát về đo lường, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/02/2022 | 0 Bình luận |

Trước những diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng nhiều thủ đoạn tinh vi trong lĩnh vực xăng dầu, các chuyên gia nhận định cần có giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng này. Gần đây, tình hình buôn lậu xăng dầu diễn biến rất phức tạp, các đối tượng buôn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phát triển doanh nghiệp công nghệ số phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/02/2022 | 0 Bình luận |

Trong nền kinh tế mở hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên đã và đang là sức ép lớn đối với các tổ chức. Trong đó, vấn đề […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/02/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. Quy chuẩn này quy định yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Với nỗ lực trong 60 năm qua, những người làm công tác TCĐLCL có thể vui mừng và tự hào về sự phát triển của ngành với những đóng góp ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế. Năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Không chỉ đáp ứng chuyên môn, kinh nghiệm cần có, các chuyên gia thuộc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đôi khi còn phải vào vai các “kỹ thuật viên” để đảm bảo việc giảng dạy trực tuyến được hiệu quả. Cái khó ló cái khôn Năm 2021, sự […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner