Viết bởi Trương Vân | 12/02/2022 | 0 Bình luận |

Trong và sau dịp Tết Nguyên Đán, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thực hiện 02 đợt khảo sát về đo lường, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/02/2022 | 0 Bình luận |

Trước những diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng nhiều thủ đoạn tinh vi trong lĩnh vực xăng dầu, các chuyên gia nhận định cần có giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng này. Gần đây, tình hình buôn lậu xăng dầu diễn biến rất phức tạp, các đối tượng buôn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về việc Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phát triển doanh nghiệp công nghệ số phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/02/2022 | 0 Bình luận |

Trong nền kinh tế mở hiện nay, trước sự biến động mạnh mẽ của môi trường kinh doanh, tính chất khốc liệt của cạnh tranh và nhu cầu đòi hỏi được đáp ứng ngày càng cao của nhân viên đã và đang là sức ép lớn đối với các tổ chức. Trong đó, vấn đề […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/02/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng. Quy chuẩn này quy định yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Với nỗ lực trong 60 năm qua, những người làm công tác TCĐLCL có thể vui mừng và tự hào về sự phát triển của ngành với những đóng góp ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế. Năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Không chỉ đáp ứng chuyên môn, kinh nghiệm cần có, các chuyên gia thuộc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đôi khi còn phải vào vai các “kỹ thuật viên” để đảm bảo việc giảng dạy trực tuyến được hiệu quả. Cái khó ló cái khôn Năm 2021, sự […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều biến động, các doanh nghiệp cần tận dụng tốt hơn nữa cơ hội để có thêm đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhờ nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất Trong hơn 10 năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

ISO Guide 84 – Hướng dẫn mới của ISO sẽ giúp đảm bảo những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu được đề cập trong mọi tiêu chuẩn mới được xây dựng. Chưa bao giờ chúng ta nhận thức được vấn đề về môi trường rõ nét như trong thời gian thế giới […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Đại dịch khiến các chuỗi cung ứng đứt gãy, doanh nghiệp gánh chịu những tổn thất nặng nề. Việc áp dụng tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh trở thành “bệ đỡ” quan trọng giúp doanh nghiệp sớm lấy lại cân bằng và tạo tiền đề phát triển. Chia sẻ về vai trò, lợi ích […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner