Viết bởi Nguyen Nam | 02/03/2022 | 0 Bình luận |

Khi biến đổi khí hậu bộc lộ những điểm yếu của cơ sở hạ tầng, ISO đang cung cấp các công cụ để cho phép đánh giá rủi ro và thích ứng với nó. Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2022, khi thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19, cuộc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/02/2022 | 0 Bình luận |

GS1 Việt Nam đưa ra kế hoạch hoạt động từ nay đến 2025 tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng công nghệ, giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng và thuận […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 547/KH-UBND Phát triển doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung phát triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025. Theo đó, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

Tàu điện ngầm đang được xây dựng ở các thành phố lớn và kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho giao thông Việt Nam. Để công trình đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm. QCVN 08:2018/BXD về công trình tàu điện ngầm quy định […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới. Ngày 22/2/2022, Bộ Công Thương đã có văn bản số 825/BCT-XNK gửi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ (QCVN 04:2021/BCA) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner