Viết bởi Trương Vân | 16/03/2022 | 0 Bình luận |

Phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”, các ý kiến nhấn mạnh, chương trình đảm bảo đo lường là một trong những công cụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và thay đổi tư duy của doanh nghiệp. Ngày 16/3, Tổng cục Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/03/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác bền vững giữa cơ quan tiêu chuẩn hóa đại diện cho Việt Nam và Anh quốc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách – ông Hà Minh Hiệp cùng đại diện các đơn vị liên quan đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/03/2022 | 0 Bình luận |

Việc bổ sung quy định quản lý về truy xuất nguồn gốc trong Nghị định số 132/2008/NĐ-CP giúp xác định nhiệm vụ cần triển khai, phương án và phân công trách nhiệm Bộ, ngành, các bên liên quan trong quá trình quản lý và thực thi hoạt động truy xuất nguồn gốc một cách bài […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/03/2022 | 0 Bình luận |

Tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng thành công hệ thống ISO điện tử theo TCVN 9001:2015 vào 227 cơ quan hành chính nhà nước từ tuyến tỉnh đến cấp xã. Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu ấn nút […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/03/2022 | 0 Bình luận |

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hứa hẹn cho nền sản xuất công nghiệp hiện đại hơn, sản xuất được nhiều sản phẩm hàng hóa hơn với chi phí giảm, đồng thời giải phóng con người khỏi những việc nguy hiểm. Nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý, các chuyên gia […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/03/2022 | 0 Bình luận |

Quốc hội đặt mục tiêu về tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 89-90%, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý đạt 100%. Thực trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt Bộ TN&MT cho […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/03/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang đề xuất tiêu chuẩn thử nghiệm tính vẹn toàn vật lý của các sản phẩm sử dụng một lần trong ngành dược phẩm và dược phẩm sinh học. Tiêu chuẩn quốc tế ASTM được đề xuất sẽ được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra tính toàn […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 11/02, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận cho Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) thử nghiệm Ethylene Oxide trong hóa chất, phụ gia thực phẩm theo phương pháp mới. Theo đó, QUATEST 3 được thử nghiệm xác định hàm lượng Ethylene […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/03/2022 | 0 Bình luận |

Khi biến đổi khí hậu bộc lộ những điểm yếu của cơ sở hạ tầng, ISO đang cung cấp các công cụ để cho phép đánh giá rủi ro và thích ứng với nó. Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2022, khi thế giới bước vào năm thứ ba của đại dịch COVID-19, cuộc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/02/2022 | 0 Bình luận |

GS1 Việt Nam đưa ra kế hoạch hoạt động từ nay đến 2025 tập trung xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng công nghệ, giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng và thuận […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner