Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Việc hoàn thiện nâng cấp Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia bảo đảm kết nối 100% hệ thống TXNG của các bộ, cơ quan liên quan thành công thì hành lang pháp lý sẽ được chuẩn hóa và các thành phần tham gia hoạt động TXNG đều phải […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh quy tụ được 100 doanh nghiệp công nghệ số, bao gồm các tập đoàn, doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Indonesia đã thông báo cho các nước thành viên WTO về Quy định của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản số 14 năm 2021 và Tổng cục Năng lượng mới, Tái tạo và Tiết kiệm Năng lượng của Indonesia về việc thực thi tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành QCVN 01-190: 2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi – hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản. Quy chuẩn kỹ thuật quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/03/2022 | 0 Bình luận |

Ở Việt Nam, bệnh bụi phổi silíc chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm. Bệnh gây nên bởi sự hít thở phải bụi có chứa tinh thể dioxyt silíc, thông thường nhất là thạch anh. Nhằm đưa ra quy định cụ thể đảm bảo an toàn môi trường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Việc ứng dụng công nghệ Blockchain cho TXNG để vận hành đơn giản, dễ hiểu, công nghệ này giúp gia tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ thương hiệu bằng cách công khai, minh bạch hành trình sản xuất, đảm bảo thông tin tin cậy và không bị sửa xóa. Chia sẻ tại Hội […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/03/2022 | 0 Bình luận |

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định, truy xuất nguồn gốc là giải pháp thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho người nông dân, hợp tác xã, người tiêu dùng. Đoàn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/03/2022 | 0 Bình luận |

Nhân dịp 30 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 21/3 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác giao thương ngành công nghiệp xe điện giữa KOSME Hàn Quốc và SMEDEC 1 Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/03/2022 | 0 Bình luận |

Lĩnh vực dịch vụ công cũng giống như các lĩnh vực khác của nền kinh tế cung cấp sản phẩm và dịch vụ, cũng cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu vào để tạo ra “đầu ra” có chất lượng nhằm nâng cao mức sống của người dân và thúc đẩy năng suất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/03/2022 | 0 Bình luận |

So sánh liên phòng hay thử nghiệm thành thạo là hoạt động đánh giá kết quả đo, thử nghiệm cho cùng một đối tượng, trên cùng một phương pháp của một nhóm các phòng thí nghiệm có năng lực và điều kiện tương đương, áp dụng đối với các phòng hiệu chuẩn, kiểm định đo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner