Viết bởi Trương Vân | 07/09/2021 | 0 Bình luận |

Để nâng cao mức chất lượng của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ, một trong những nền tảng chủ yếu trong việc nâng cao sức cạnh tranh của chúng, các nhà hoạch định chính sách kinh tế của các nước đều hướng đến những biện pháp mang tính đòn bẩy là tiêu chuẩn hoá, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/09/2021 | 0 Bình luận |

Theo chuyên gia, hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về xe điện tại Việt Nam hiện đã có nhưng chưa hoàn thiện và chưa theo kịp những phát sinh, thay đổi trong xu hướng sử dụng xe điện. Xu hướng sử dụng xe điện ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/09/2021 | 0 Bình luận |

Trước sự phát triển nhanh chóng của xe điện, đại diện Tổng cục TCĐLCL cho rằng, cần tiếp tục xây dựng, cập nhật, bổ sung thêm các tiêu chuẩn về xe điện trên cơ sở hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn trên thế giới. Những yêu cầu cấp bách về xây dựng hạ tầng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 03/09/2021 | 0 Bình luận |

Một nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001 là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan công quyền. Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam quyết định áp dụng  ISO 9001, một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/08/2021 | 0 Bình luận |

Đến năm 2025, mục tiêu cụ thể của thành phố Đà Nẵng hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 10 chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp. UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/08/2021 | 0 Bình luận |

Đầu năm 2021, các nhà lãnh đạo G7 đã kêu gọi các quốc gia cùng nhau làm sạch và hợp tác với ISO xây dựng một tương lai tốt đẹp. Theo đánh giá, hoạt động trong không gian là rất cần thiết cho lĩnh việc viễn thông, an ninh quốc gia và khoa học vũ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/08/2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đang lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về thiết bị camera giám sát hành trình trên xe kinh doanh vận tải được quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Theo đó, TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Hội nghị lần thứ 32 của Uỷ ban hỗn hợp chuyên ngành về điện điện tử thuộc Ủy ban tư vấn về tiêu chuẩn và chất lượng ASEAN (ACCSQ/JSC EEE) đã diễn ra trong hai ngày 24 – 25/8/2021 theo hình thức trực tuyến. Bà Đoàn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Tiêu chuẩn về điện, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về hoạt động đo lường, phát triển hạ tầng đo lường, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/08/2021 | 0 Bình luận |

Thực tế, dù cho Covid-19 có đang hoành hành thì sức sáng tạo của nhiều startup vẫn đang nhân lên từng ngày, kỳ vọng về một nền kinh tế Việt Nam xanh với những sản phẩm hữu cơ mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng. Các sản phẩm rau hữu cơ được bày bán […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner