Viết bởi Trương Vân | 07/10/2021 | 0 Bình luận |

Năm 2021, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tiếp tục hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp VIệt Nam đào tạo trực tuyến về năng suất chất lượng với các khóa đào tạo. Khóa 1: Bảo hiểm nông nghiệp cho lương thực (21-CL-07-GE-DLN-A) Thời gian đào tạo: bắt đầu từ 15/10/2021 Mục tiêu: Giới thiệu những nội dung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/10/2021 | 0 Bình luận |

Với minh chứng về đạt chuẩn mực quốc tế thông qua được chính thức công nhận bới APO-AB, ViProCB sẽ vận hành với chuẩn mực cao, sáng tạo và cải tiến không ngừng góp phần tạo ra đội ngũ các chuyên gia năng suất có chất lượng, có tính thực tiễn cao, đáp ứng các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/10/2021 | 0 Bình luận |

Phương pháp khai thác dữ liệu là một trong các phương pháp được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như phân tích thời gian thực trong cách mạng Công nghiệp 4.0. Quy trình số hóa, đo lường dựa trên máy tính dẫn đến việc gia tăng không ngừng lượng dữ liệu và không […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/09/2021 | 0 Bình luận |

Trong đo lường pháp định, quá trình số hóa được thể hiện chủ yếu thông qua sáng kiến “Hệ thống Đo lường Thông minh” đồng thời cần có những nỗ lực không ngừng để chuyển đổi số hệ thống đo lường pháp định và NQI, vì hoạt động số hóa được đặt trong một số […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/09/2021 | 0 Bình luận |

Với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động đo lường ngày càng thể hiện rõ tầm quan trọng trong cuộc sống. Phóng viên Chất lượng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quý Giầu, Phó vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục TCĐLCL để […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/09/2021 | 0 Bình luận |

Bản sửa đổi tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước uống của Úc có thể đáp ứng được tốt hơn các yêu cầu đưa ra trong bản tiêu chuẩn quốc tế, từ đó có thể áp dụng được nhiều lĩnh vực khác. Tiêu chuẩn AS / NZS 3497: 1998, Thiết bị xử lý nước uống – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26/09/2021 | 0 Bình luận |

Để tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo đo lường, cần xây dựng chương trình thí điểm cho từng ngành, lĩnh vực, thông qua đó nhân rộng xây dựng và áp dụng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực đó và từng bước nhân rộng ra cả nước… […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/09/2021 | 0 Bình luận |

Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 10/8/2018, Thủ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/09/2021 | 0 Bình luận |

Đại hội đồng ISO và các hội thảo chuyên đề bên lề nằm trong Tuần lễ ISO (ISO Week) được diễn ra từ 16-24/09/2021, là một sự kiện thường niên quan trọng trong quản trị tiêu chuẩn quốc tế. Tại sự kiện này, các nhà lãnh đạo và các cán bộ cấp cao đến từ hơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/09/2021 | 0 Bình luận |

Trong bối cảnh chuyển đổi số, lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng nhất của Viện Đo lường quốc gia Đức (PTB) là lĩnh vực tiêu chuẩn hóa. PTB tham gia của hơn 400 ủy ban xây dựng tiêu chuẩn (cả ở cấp quốc gia và quốc tế). Giữ nhiều vị trí quan trọng, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner