Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

Tàu điện ngầm đang được xây dựng ở các thành phố lớn và kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho giao thông Việt Nam. Để công trình đảm bảo an toàn, Bộ Xây dựng đã ban hành QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm. QCVN 08:2018/BXD về công trình tàu điện ngầm quy định […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu lưu ý áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong khâu thanh toán khi giao kết hợp đồng với khách hàng nước ngoài trong thời gian tới. Ngày 22/2/2022, Bộ Công Thương đã có văn bản số 825/BCT-XNK gửi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa, năm 2021, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ (QCVN 04:2021/BCA) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/02/2022 | 0 Bình luận |

New Zealand thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Cải cách hệ thống xây dựng đối với sản phẩm sẽ có ba khía cạnh: Xây dựng yêu cầu về thông tin sản phẩm, Chương trình chứng nhận thành phần mô-đun của nhà sản xuất và Chương trình chứng nhận sản phẩm. Xây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/02/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 5808/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/02/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn quốc tế là những công cụ thiết yếu để giải quyết nhiều thách thức cấp bách của thế giới, đặc biệt là những thách thức liên quan đến phát triển bền vững. Nhận thức được tầm quan trọng của điều này, ISO đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn cho các chuyên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2022 | 0 Bình luận |

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số, UBND tỉnh Gia Lai […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/02/2022 | 0 Bình luận |

Trong một thế giới đang thay đổi, các tiêu chuẩn phải thích ứng để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của xã hội và chuẩn bị cho một tương lai bền vững hơn. Sự phát triển của tiêu dùng  Do sự mở rộng của phạm vi sản phẩm được mua và sự gia tăng của […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner