Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Để đảm bảo độ chính xác và ổn định trong quá trình vận hành thiết bị tại nhà máy sản xuất, các thông số đo của thiết bị cần phải được theo đõi và kiểm tra thường xuyên thông qua các vật đo chuẩn, dưỡng đo chuẩn. Với sự phát triển của KH&CN trên thế […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn mới về hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 vừa được ban hành để cải thiện quy trình thử nghiệm sẽ góp phần tạo ra một thế giới an toàn hơn. Các trường hợp COVID đầu tiên đã được báo cáo vào năm 2019 và bất chấp những nỗ lực phối hợp của chính quyền […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/05/2022 | 0 Bình luận |

Hoạt động giám sát chất lượng điện – quá trình đo đạc, thu thập kiểm tra, phân tích, đánh giá dữ liệu về chất lượng nguồn điện sẽ là tiên quyết và là khởi đầu của nâng cao chất lượng điện. Trong thời đại ngày nay, năng lượng điện là nền tảng xương sống để […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/05/2022 | 0 Bình luận |

Với mục đích áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/05/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn mới về hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 vừa được ban hành để cải thiện quy trình thử nghiệm sẽ góp phần tạo ra một thế giới an toàn hơn. Các trường hợp COVID đầu tiên đã được báo cáo vào năm 2019 và bất chấp những nỗ lực phối hợp của chính quyền […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/05/2022 | 0 Bình luận |

Việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất được xem là yếu tố quan trọng bên cạnh những giải pháp về đổi mới khoa học kỹ thuật giúp doanh nghiệp ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  Áp dụng các hệ thống quản lý, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/05/2022 | 0 Bình luận |

Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục được thực hiện theo quy trình xử lý công việc đảm bảo hợp lý, khoa học, phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/05/2022 | 0 Bình luận |

Ánh sáng có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc, chất lượng sản phẩm cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần con người. Các tiêu chuẩn về ánh sáng ngày càng được chú trọng, do vậy đo lường ánh sáng theo quy định là rất cần thiết để đảm bảo an toàn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/05/2022 | 0 Bình luận |

Trong tháng 4, Chi cục TCĐLCL tỉnh Hưng Yên đã thành lập đoàn khảo sát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu và tổ chức thực hiện: Lấy 04 mẫu xăng dầu gửi thử nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/05/2022 | 0 Bình luận |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ có khoảng 50 loại hàng hoá, thiết bị, sản phẩm công nghiệp giao thông vận tải sẽ được cắt giảm hoặc đơn giản thủ tục kiểm tra, chứng nhận. Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục sản phẩm hàng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner