Viết bởi Nguyen Nam | 23/04/2024 | 0 Bình luận |

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2024, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 01 TCVN về Thép không gỉ hàm lượng niken thấp, mangan cao. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/04/2024 | 0 Bình luận |

 Phát thải khí nhà kính là một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu trên toàn cầu – một trong những thách thức đối với nhiều quốc gia trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế, chính trị, ngoại gia và an ninh. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/04/2024 | 0 Bình luận |

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 20/04/2024 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 và được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL – STAMEQ), trong các ngày 19 và 20/04/2024 tại Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức tập huấn công tác công đoàn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2024 | 0 Bình luận |

Bài viết của Phó giáo sư Tiến sỹ Liên Dương Đại học Curtin-Úc, đồng thời là Phó Chủ tịch VASEA| ESG- Hội Học giả và Chuyên gia Việt Úc. Việc thành lập thị trường carbon Việt Nam đóng vai trò là công cụ quan trọng cho nỗ lực của Chính phủ nhằm giảm lượng khí […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2024 | 0 Bình luận |

So sánh liên phòng là hoạt động cần thiết trong hoạt động đo lường, thử nghiệm trên toàn thế giới, diễn ra dưới các cấp độ khác nhau, phục vụ cho từng mục đích cụ thể ở cấp độ quốc tế, quốc gia. So sánh liên phòng về đo lường là việc tổ chức, thực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/04/2024 | 0 Bình luận |

Nền kinh tế chia sẻ được đánh giá là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất thế giới với tiềm năng trở thành nhân tố chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh tế trong đó các nền tảng cho phép nhà cung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/04/2024 | 0 Bình luận |

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã khai thác tốt lợi thế của nền nông nghiệp, tiếp tục phát triển, duy trì tăng trưởng và đang chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/04/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 5/4, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/04/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 3/4/2024, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đã có công văn thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố về việc thông báo môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa quốc […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner