Viết bởi Trương Vân | 28/10/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 27/10/2022, tại Hà Nội, ASTM International Mỹ, Tổng cục TCĐLCL và Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC đã phối hợp tổ chức hội thảo nhằm mục đích nâng cao nhận thức và chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm quản lý và các đề xuất, nghiên cứu khoa học đối với việc quản lý, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/10/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 21/10, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ (USAID TFP) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia (NSS) và Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) và kiến […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/10/2022 | 0 Bình luận |

Công ty TNHH Hồng Đào Chu Lai (gọi tắt là Hồng Đào), trụ sở chính đặt tại Khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam, là nhà cung cấp bao bì carton và in ấn bao bì tại thị trường khu vực miền Trung, Việt Nam. Không chỉ áp dụng thành công ISO 9001:2008, hay […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/10/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang xây dựng một tiêu chuẩn cung cấp một phương pháp thử nghiệm để đo siloxan và trimethylsilanol (TMSOL) trong nhiên liệu khí. Tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới được phát triển bởi Ủy ban nhiên liệu khí (D03) cung cấp một phương pháp thử nghiệm để đo siloxan và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/10/2022 | 0 Bình luận |

Trước vô số mặt hàng thực phẩm/đồ uống đóng gói sẵn, đa phần người tiêu dùng Việt ưa chuộng những thương hiệu có xuất xứ Việt Nam. Đảm bảo sức khỏe và an toàn thực phẩm vẫn là yếu tố chi phối chủ yếu đến việc mua hàng của người tiêu dùng. Thị trường thực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/10/2022 | 0 Bình luận |

Để tạo thuận lợi cho việc phát triển xe điện tại Việt Nam, theo chuyên gia, cần sớm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về xe điện. Xe điện là xu thế tất yếu Phát biểu tại Hội thảo “Phát triển phương tiện giao thông đường bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 18/10/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình), theo đó Bộ Khoa học và Công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/10/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế đang tiến hành xây dựng một bộ tiêu chuẩn có thể định lượng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ có trong đất. Một tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới sẽ cung cấp một phương pháp thử nghiệm liên quan đến việc định lượng các hợp chất hữu cơ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/10/2022 | 0 Bình luận |

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) xây dựng và ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để xác định, kiểm soát và theo dõi ảnh hưởng của tổ chức, doanh nghiệp đến môi trường. Hội nghị về môi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/10/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa. Sản xuất theo những phương thức và công nghệ hiện đại với những tiêu chuẩn rõ ràng và minh bạch sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam giảm thiểu rủi ro, phát triển bền […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner