Viết bởi Trương Vân | 18/11/2022 | 0 Bình luận |

Việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về truy xuất nguồn gốc (TXNG) hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất khẩu. Hơn 30 TCVN về truy xuất nguồn gốc Hiện nay, hoạt động TXNG ngày càng trở nên cần thiết […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/11/2022 | 0 Bình luận |

Công ty Cổ phần Đức Hiếu là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bao bì màng ghép phức hợp với năng lực quản trị hiện đại, công ty đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ATTP, 5S và kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Được biết, Công ty tham gia chương trình […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/11/2022 | 0 Bình luận |

Việc xây dựng chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 là hết sức cần thiết, là chính sách quan trọng mang tính định hướng, nền tảng để triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong hoạt động tiêu chuẩn. Những rào cản về tiêu chuẩn, quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/11/2022 | 0 Bình luận |

Theo chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam, việc lưu trữ và xử lý vật liệu tưởng đơn giản nhưng thực tế đây lại là đòn bẩy cho việc tăng năng suất chất lượng. Theo đó, tại mỗi doanh nghiệp sản xuất, việc lưu trữ và xử lý các nguyên liệu thô, thành phần […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/11/2022 | 0 Bình luận |

TPM giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất thông qua loại bỏ lãng phí liên quan đến thiết bị và cải tiến chất lượng sản phẩm, do đó mọi doanh nghiệp, nhà máy sản xuất đều có thể triển khai áp dụng. Trước khi hoàn thiện quá trình thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2022 | 0 Bình luận |

Để quản lý hoạt động chứng nhận tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2022 | 0 Bình luận |

Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết, hiện nay tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự thật ngày càng diễn biến phức tạp. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/11/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 9/11, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng). Tham dự buổi làm việc có TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/11/2022 | 0 Bình luận |

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định cho biết, việc nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý.ầy đủ, do đó dẫn đến phải sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài. […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/11/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, TP. Hải Phòng đã tiến hành nghiên cứu quy trình xây dựng quy trình sản xuất rau mầm trên giàn máy gieo mạ tự động theo tiêu chuẩn VietGAP. Được biết, trong thời gian 1 năm (10/2021 – 10/2022), nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng làm chủ nhiệm đã […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner