Viết bởi Trương Vân | 13/10/2022 | 0 Bình luận |

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) xây dựng và ban hành nhằm đưa ra các chuẩn mực để xác định, kiểm soát và theo dõi ảnh hưởng của tổ chức, doanh nghiệp đến môi trường. Hội nghị về môi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/10/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn hóa là yêu cầu thiết yếu cho sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong quá trình toàn cầu hóa. Sản xuất theo những phương thức và công nghệ hiện đại với những tiêu chuẩn rõ ràng và minh bạch sẽ giúp ngành nông nghiệp Việt Nam giảm thiểu rủi ro, phát triển bền […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/10/2022 | 0 Bình luận |

Nếu TPM thường được nhắc đến nhiều hơn ở các xưởng sản xuất, nhà máy trong việc giúp cải tiến năng suất. Thì đối với khối văn phòng, TPM sẽ mang lại những hỗ trợ tích cực để chất lượng công việc tốt hơn. Theo chuyên gia, hoạt động TPM tại khối văn phòng sẽ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/10/2022 | 0 Bình luận |

 Mới đây Cục QLTT tỉnh Nam Định đã tiến hành đánh giá hiệu quả duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Theo nhận định của lực lượng chức năng tỉnh Nam Định, hiện nay, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/10/2022 | 0 Bình luận |

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM đang phát triển bộ tiêu chuẩn về thiết bị cảnh báo cho dòng xe máy điện. Ủy ban sản phẩm tiêu dùng của ASTM International (F15) đang phát triển một tiêu chuẩn mới cho các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh trên xe máy điện. Thiết bị […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia là đưa người dân, doanh nghiệp lên môi trường số, thông qua phổ cập dịch vụ trực tuyến; phổ biến nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu thiết yếu; phổ cập sàn thương mại điện tử; phổ cập nền […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Chuyển đổi số không đơn thuần là nỗ lực đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin mà là một công cuộc cải biến toàn diện và sâu sắc nhằm khai thác tối đa sức mạnh thời đại và tiến bộ công nghệ để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và kiến tạo nền […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/10/2022 | 0 Bình luận |

Việc trang bị kiến thức, kỹ năng số cho người lao động là một trong những giải pháp thiết yếu nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Theo chuyên gia của Đại học Kinh tế TP.HCM, tính đến tháng 1/2021, dân số Việt Nam đạt mốc 97,8 triệu dân, với tỷ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/10/2022 | 0 Bình luận |

Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hoá không có sự chứng kiến của người mua. Hiện nay, hàng hóa đóng gói sẵn rất phổ biến và đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu của đa số người dân, việc sử dụng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/10/2022 | 0 Bình luận |

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 06 đợt kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 88 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các cơ sở đều thực hiện tốt quy […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner