Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Trong năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra tại 182 cơ sở, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa theo Quyết định số 228/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2021 của Giám đốc Sở […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Năm 2022, Bộ KH&CN đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo Bộ KH&CN, trong năm 2021 – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tích cực thực hiện chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp, chuyển đổi cách thức phục vụ, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng năng suất, tạo thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân. Dưới đây là […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Nhờ một Tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng rộng rãi, các bộ mã duy nhất giúp tạo thuận lợi và bảo mật cho việc trao đổi hàng hóa và dữ liệu ở cấp độ quốc tế, do đó tiết kiệm thời gian đồng thời hạn chế các lỗi tiềm ẩn. Hầu hết chúng ta […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/12/2022 | 0 Bình luận |

Hoạt động của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) liên quan toàn bộ nền kinh tế. Với quy mô mạng lưới quản lý nhà nước trong toàn quốc, việc triển khai hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ toàn ngành đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng số, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/12/2022 | 0 Bình luận |

Ngày nay chúng ta ai cũng đã từng nghe tới thuật ngữ Thực hành quản lý tốt (Good Regulatory Practice – GRP), vậy GRP là gì? GRP là việc áp dụng các hệ thống, quá trình, công cụ, thể chế và thủ tục mà một quốc gia có thể huy động nhằm đảm bảo rằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22/12/2022 | 0 Bình luận |

Kể từ năm 2019 đến nay, việc triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” (Đề án 100) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo lãnh đạo Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), sau […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/12/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến (QCVN 131:2022/BTTTT). Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến của các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/12/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BXD quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng (QCVN 03:2022/BXD). Theo đó, QCVN 03:2022/BXD thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/12/2022 | 0 Bình luận |

Trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner