Viết bởi Trương Vân | 09/10/2022 | 0 Bình luận |

Hàng đóng gói sẵn là hàng hoá được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hoá không có sự chứng kiến của người mua. Hiện nay, hàng hóa đóng gói sẵn rất phổ biến và đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu của đa số người dân, việc sử dụng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/10/2022 | 0 Bình luận |

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 06 đợt kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 88 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các cơ sở đều thực hiện tốt quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/10/2022 | 0 Bình luận |

Đó là các vấn đề duy trì chất lượng, kiểm soát đầu vào và đào tạo – huấn luyện. Theo chuyên gia, đây là ba vấn đề song hành với nhau, kết nối và không thể tách rời. Các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam cho biết, duy trì chất lượng trong TPM […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/10/2022 | 0 Bình luận |

UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2022. Với mục tiêu kịp thời hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, nâng cao chất lượng của sản phẩm nông nghiệp chủ lực của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/10/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về các hạng mục công trình, diện tích tối thiểu; cơ sở vật chất, điều kiện bảo vệ môi trường; hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/10/2022 | 0 Bình luận |

Sự thay đổi trong kỳ vọng của xã hội chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các tổ chức tiêu chuẩn hóa ngày nay. Trong một thế giới đang thay đổi, các tiêu chuẩn cần phải theo kịp nếu muốn tiếp tục đáp ứng nhu cầu của xã hội và hỗ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/10/2022 | 0 Bình luận |

TWI – mô hình nhóm huấn luyện là hình thức đào tạo tại doanh nghiệp với các chương trình huấn luyện kỹ năng thiết yếu cho các cấp Giám sát viên. Nguyên tắc của TWI là phát triển phương pháp đã chuẩn hóa, rồi đào tạo chuyên sâu những huấn luyện viên TWI về phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/10/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế – kỹ thuật và hướng dẫn triển khai tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình. Cụ thể, các sự […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/10/2022 | 0 Bình luận |

Phương pháp quản lý TPM giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thông qua việc loại bỏ các lãng phí liên quan đến thiết bị và cải tiến chất lượng sản phẩm, do đó mọi doanh nghiệp, nhà máy sản xuất đều có thể triển khai áp dụng TPM. Tuy nhiên, triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/10/2022 | 0 Bình luận |

Đối với nhóm sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn thì việc đảm bảo cân, đo, đong, đếm đầy đủ là một trong những yêu cầu tất yếu, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Xuất phát từ yêu cầu trên, Chất lượng Việt Nam (VietQ.vn) tổ chức Chương trình tọa đàm trực tuyến: […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner