Viết bởi Trương Vân | 25/04/2022 | 0 Bình luận |

Đối với lĩnh vực năng suất chất lượng, mục tiêu đặt ra là công tác tiêu chuẩn hóa phải khích lệ được sự đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, trong từng cá nhân và từng nhóm, lĩnh vực sản xuất. Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tùng Lâm, Phó Viện trưởng Viện Năng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/04/2022 | 0 Bình luận |

Giải Tennis Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2022 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngành thành lập ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/04/2022 | 0 Bình luận |

Đoàn công tác Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 mới đây đã có buổi làm việc, thẩm định tại chỗ đối với một số doanh nghiệp được đề cử Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2021. Theo đó, Đoàn công tác Hội đồng Quốc gia Giải thưởng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn Tổng cục năm 2022; Thiết thực kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhằm khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Tổng cục có cơ hội giao lưu, học hỏi, Tổng cục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – cơ quan Thường trực Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Hội đồng Quốc gia về GTCLQG năm 2021. Thứ trưởng Lê Xuân Định (Chủ tịch Hội đồng) chủ trì cuộc họp. Cuộc họp lần này được tổ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Vật liệu xây dựng đóng vai trò chủ yếu trong công tác xây dựng và là một trong các yếu tố quyết định chất lượng, giá thành, thời gian thi công công trình. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chất lượng vật liệu ngày càng được nâng cao. Xác định vai […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 là một trong những mục tiêu quan trọng về phát triển chính quyền số. Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ năm 2022. Kế hoạch ban hành nhằm mục đích triển khai và thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/04/2022 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng khoa học, kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, giúp các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner