Viết bởi admin | 14 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 30/11/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Hiện đại hóa các quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu mạnh chưng cất và đồ uống có chứa mạch nha. Cụ thể, Cục Thương mại và Thuế về Rượu và Thuốc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/12/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về phê duyệt các sản phẩm hóa chất tiêu dùng phải được kiểm tra an toàn. Thủ tục, tiêu chí và yêu cầu dữ liệu sẽ được chuyển giao cho Bộ Môi trường. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/11/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chí an toàn cho các sản phẩm nhựa. Cụ thể, sẽ sửa đổi nồng độ chì, cadmium và phthalates trong các sản phẩm nhựa. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật về thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng. Các nội dung chính của dự thảo như sau: – Các sản phẩm nhựa sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ nổ. Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, chế độ chứng nhận, quy trình […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị gas trong nước. Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, chế độ chứng nhận, quy trình chứng nhận, các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc ban hành chứng nhận quản lý bắt buộc đối với tủ lạnh lớn với thể tích lớn hơn 500L. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về kiểm tra pháp lý đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ. Cụ thể, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra sẽ áp dụng phiên bản tiêu chuẩn mới nhất, CNS […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Điều 14 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm quy định rằng một số sản phẩm mỹ phẩm có khả năng gây mất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép không gỉ cán phẳng dạng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 16,236,552
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp