Viết bởi admin | 19 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giới hạn và phương pháp đo lường tiếng ồn của phương tiện cơ giới. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe được phân loại M và N. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về đặc tính trắc quang của đèn trước, đèn sau, đèn đánh dấu đường biên cuối và đèn báo hiệu dừng dành cho xe cơ giới. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính trắc quang, phương pháp thử, quy tắc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/10/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt. Thông tư này quy định các tiêu chí xác định và biện pháp đánh giá sản phẩm, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/12/2018, Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan trong mã thông báo G/TBT/N/IDN/86/Add.3. Tiêu chuẩn này đã có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2016 Sửa đổi này bao gồm: 1. Bổ sung các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu và kiểm tra đối với đèn LED có ballast nhằm mục đích nângcao hiệu suất năng lượng của các bóngđèn LED. Đài Loan chưa xác định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 19/9/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định không phê duyệt chất Willaertia magna c2c maky là một chất hoạt tính để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn loại 11. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về chất béo chuyển hoá, trừ chất béo chuyển hóa tự nhiên trong mỡ động vật, trong thực […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/10/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi tiêu chuẩn cho “Albumin” (một loại protein huyết tương trong cơ thể người) và ” Human Normal […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban đối với sản phẩm cung cấp điện EPS theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EC) số 278/2009. Cụ thể, Dự thảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với các sản phẩm chiếu sáng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) số 244/2009, (EC) số 245/2009 và […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 13,518,342
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp