Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 5438 phần 12, sử dụng canxi cacbonat để xử lý nước sinh hoạt cho con người. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1018: 2013 và bản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 14/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định liên kết bằng sáng chế dược phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dược phẩm của ngành công nghiệp sáng chế, cũng như giảm nguy cơ vi phạm sở […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/9/2018, Ấn Độ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo kiểm soát kỹ thuật đối với mũ bảo hiểm. Cụ thể, mũ bảo hiểm dành cho người đua xe 2 bánh phải đáp ứng chứng nhận bắt buộc theo Đạo luật Tiêu chuẩn Ấn Độ. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx): Tương thích điện từ. NBTC TS 3001- 25xx (20xx) sẽ thay thế cho NTC TS 3001-2555 (2012), quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với khả năng tương thích điện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đối với “Quy định về phê duyệt, thông báo và đánh giá Dược mỹ phẩm. Bản sửa đổi được đề xuất nhằm làm rõ phạm vi ngoại lệ liên quan đến việc xem xét độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen. Lần đầu tiên, giấy phép nhập khẩu khoai tây biến đổi gen dự kiến sẽ được cấp cho người tiêu dùng, sau khi kiểm tra an toàn theo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi các yêu cầu đối với sản phẩm huyết tương người đông lạnh.Mục đích của Dự thảo nhằm bảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu. Để tăng cường sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, Hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu sẽ được sửa đổi các nội dung như hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27/7/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho máy dò kim loại cầm tay. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhận dạng, nhãn, bao bì và các tài […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/8/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,260,671
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp