Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh Quy định điều chỉnh đối với các sản phẩm thuốc thú y – Kiểm soát việc sản xuất và chất lượng thuốc thú y. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng sự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/1/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Quyết định về ngày tuân thủ thống nhất các quy định ghi nhãn thực phẩm. Cụ thể, ngày 01/1/2022 sẽ được chọn là ngày tuân thủ thống nhất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/01/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi “Quy định về đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của thiết bị y tế”. Cụ thể Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) đã xây dựng các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Máy dò khí dễ cháy - Phần 1: Máy dò khí dễ cháy sử dụng trong công nghiệp và thương mại. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, kiểm tra […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về thông số kỹ thuật chung cho Cửa kho tiền. Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại và dấu hiệu nhận biết, yêu cầu kỹ thuật, phương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với két sắt chống trộm. Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản và định nghĩa, phân loại và dấu hiệu nhận biết, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra, đánh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/1/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với áo mưa dành cho trẻ em. Cụ thể, sẽ áp dụng phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn CNS 15503: “Yêu cầu chung về an toàn của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/01/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan. Các sản phẩm thực phẩm không được phép di chuyển, tiêu thụ hoặc bán trước khi được cho phép […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 29/11/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần các quy định của luật vô tuyến. Cụ thể, sẽ sửa đổi các quy định đối với hệ thống không dây UWB. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/12/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn của phân bón. Cụ thể, sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới cho “Magiê Ammonium Phosphate”. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 16,236,876
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp