Viết bởi admin | 25 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về kiểm tra pháp lý đối với xe đạp dành cho trẻ nhỏ. Cụ thể, Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra sẽ áp dụng phiên bản tiêu chuẩn mới nhất, CNS […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm nhập khẩu. Cụ thể, Điều 14 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm quy định rằng một số sản phẩm mỹ phẩm có khả năng gây mất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép không gỉ. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép không gỉ cán phẳng dạng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban sửa đổi các Phụ lục III và V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Dự thảo nhằm hạn chế việc sử […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản lý xem xét, đăng ký và cấp phép thực phẩm và các sản phẩm liên quan. Cụ thể, sẽ sửa đổi quy định đối với sữa bột và sữa công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về vật chứa và đóng gói an toàn các sản phẩm diệt khuẩn. Các nội dung chính của dự thảo như sau: – Tiêu chuẩn chung về hình dạng, độ bền và độ rò […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/10/2018, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã ban hành dự thảo bổ sung các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA). Theo đó, quy định áp dụng đối với 13 chất hóa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối thiểu cho phép của tiêu thụ năng lượng và tiêu thụ nước đối với máy rửa bát. Tiêu chuẩn là bắt buộc và quy định các giá trị giới hạn của tiêu thụ năng lượng, hiệu quả tiêu thụ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối thiểu cho phép của hiệu quả năng lượng đối với Điều hòa tổ hợp gọn. Tiêu chuẩn là bắt buộc và quy định các giá trị tối thiểu cho phép của hiệu quả năng lượng và phương pháp thử. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về giá trị tối thiểu cho phép của hiệu quả năng lượng đối với thiết bị đông lạnh thương mại – Phần 3: Máy bán đồ uống lạnh tự động. Tiêu chuẩn này quy định các giá trị giới hạn của hiệu quả năng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 13,553,664
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp