Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/01/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan. Các sản phẩm thực phẩm không được phép di chuyển, tiêu thụ hoặc bán trước khi được cho phép […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 29/11/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần các quy định của luật vô tuyến. Cụ thể, sẽ sửa đổi các quy định đối với hệ thống không dây UWB. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/12/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi các tiêu chuẩn của phân bón. Cụ thể, sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới cho “Magiê Ammonium Phosphate”. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 30/11/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Hiện đại hóa các quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu mạnh chưng cất và đồ uống có chứa mạch nha. Cụ thể, Cục Thương mại và Thuế về Rượu và Thuốc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/12/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về phê duyệt các sản phẩm hóa chất tiêu dùng phải được kiểm tra an toàn. Thủ tục, tiêu chí và yêu cầu dữ liệu sẽ được chuyển giao cho Bộ Môi trường. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/11/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chí an toàn cho các sản phẩm nhựa. Cụ thể, sẽ sửa đổi nồng độ chì, cadmium và phthalates trong các sản phẩm nhựa. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật về thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng. Các nội dung chính của dự thảo như sau: – Các sản phẩm nhựa sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị điện sử dụng trong môi trường dễ nổ. Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, chế độ chứng nhận, quy trình […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định thực hiện chứng nhận bắt buộc đối với thiết bị gas trong nước. Nội dung của quy định bao gồm phạm vi áp dụng, chế độ chứng nhận, quy trình chứng nhận, các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/11/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc ban hành chứng nhận quản lý bắt buộc đối với tủ lạnh lớn với thể tích lớn hơn 500L. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 13,518,236
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp