Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/3/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Các loại mỹ phẩm được chỉ định sẽ phải tuân thủ quy định thực hành sản xuất tốt. Cụ thể, Dựa trên Khoản 2, Điều 8 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm, Cục […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm bảo vệ thực vật. Cụ thể hoạt chất thiophanatemethyl sẽ không tiếp tục được chấp thuận theo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/02 /2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo: Tiêu chuẩn, phương pháp và điều kiện đối với sản phẩm thuốc lá và bao bì thuốc lá B.E. 2561 (2018) Bao bì của thuốc lá trong nước hoặc nhập khẩu phải có định dạng và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/2/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu cầu ghi nhãn đối với mỹ phẩm đóng gói sau khi nhập khẩu. Cụ thể, theo Tiểu đoạn 10, Đoạn 1, Điều 7, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất các yêu cầu ghi nhãn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thuốc thú y. Cụ thể, Dự thảo sẽ giới thiệu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 31/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đối với Đạo luật về Sử dụng Năng lượng Hợp lý. Dự thảo sẽ đưa ra các tiêu chí để xem xét độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ mộtsố Tiêu chuẩn cấp quốc gia. Cụ thể, sẽ loại bỏ bảy tiêu chuẩn tự nguyện cấp quốc gia và một tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với trái cây và  […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/12/2018, Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan trong mã thông báo G/TBT/N/IDN/86/Add.3. Tiêu chuẩn này đã có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2016 Sửa đổi này bao gồm: 1. Bổ sung các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị y tế. Cụ thể: Sẽ thiết lập thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mới cho 110 thiết bị y tế Loại 1 bao gồm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Đạo luật kiểm soát hóa chất. Các nội dung sửa đổi như sau: 1) Bộ Môi trường (ME) sẽ tích hợp hai quy định hiện hành “Đệ trình kết quả xác minh hóa […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 16,236,517
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp