Viết bởi admin | 21 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thuốc thú y. Cụ thể, Dự thảo sẽ giới thiệu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 31/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đối với Đạo luật về Sử dụng Năng lượng Hợp lý. Dự thảo sẽ đưa ra các tiêu chí để xem xét độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ mộtsố Tiêu chuẩn cấp quốc gia. Cụ thể, sẽ loại bỏ bảy tiêu chuẩn tự nguyện cấp quốc gia và một tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với trái cây và  […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/12/2018, Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan trong mã thông báo G/TBT/N/IDN/86/Add.3. Tiêu chuẩn này đã có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2016 Sửa đổi này bao gồm: 1. Bổ sung các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị y tế. Cụ thể: Sẽ thiết lập thông số kỹ thuật tiêu chuẩn mới cho 110 thiết bị y tế Loại 1 bao gồm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Đạo luật kiểm soát hóa chất. Các nội dung sửa đổi như sau: 1) Bộ Môi trường (ME) sẽ tích hợp hai quy định hiện hành “Đệ trình kết quả xác minh hóa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Pháp lệnh Quy định điều chỉnh đối với các sản phẩm thuốc thú y – Kiểm soát việc sản xuất và chất lượng thuốc thú y. Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng sự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/1/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Quyết định về ngày tuân thủ thống nhất các quy định ghi nhãn thực phẩm. Cụ thể, ngày 01/1/2022 sẽ được chọn là ngày tuân thủ thống nhất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/01/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi “Quy định về đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn của thiết bị y tế”. Cụ thể Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) đã xây dựng các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Máy dò khí dễ cháy - Phần 1: Máy dò khí dễ cháy sử dụng trong công nghiệp và thương mại. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại, kiểm tra […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 15,361,422
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp