Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 1284 phần 4, găng tay bảo hộ. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng cả Tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 374-1: tháng 11 năm 2016 và Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 2302, Phần 2: Vận chuyển các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Những sửa đổi chính như sau: – Loại bỏ bình gas ra khỏi phạm vi điều chỉnh của tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 5438 phần 12, sử dụng canxi cacbonat để xử lý nước sinh hoạt cho con người. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1018: 2013 và bản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 14/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định liên kết bằng sáng chế dược phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ dược phẩm của ngành công nghiệp sáng chế, cũng như giảm nguy cơ vi phạm sở […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/9/2018, Ấn Độ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo kiểm soát kỹ thuật đối với mũ bảo hiểm. Cụ thể, mũ bảo hiểm dành cho người đua xe 2 bánh phải đáp ứng chứng nhận bắt buộc theo Đạo luật Tiêu chuẩn Ấn Độ. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx): Tương thích điện từ. NBTC TS 3001- 25xx (20xx) sẽ thay thế cho NTC TS 3001-2555 (2012), quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với khả năng tương thích điện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đối với “Quy định về phê duyệt, thông báo và đánh giá Dược mỹ phẩm. Bản sửa đổi được đề xuất nhằm làm rõ phạm vi ngoại lệ liên quan đến việc xem xét độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen. Lần đầu tiên, giấy phép nhập khẩu khoai tây biến đổi gen dự kiến sẽ được cấp cho người tiêu dùng, sau khi kiểm tra an toàn theo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi các yêu cầu đối với sản phẩm huyết tương người đông lạnh.Mục đích của Dự thảo nhằm bảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu. Để tăng cường sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, Hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu sẽ được sửa đổi các nội dung như hệ thống […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 6,037,317
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
Giới thiệu doanh nghiệp