Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi quy định thực thi đối với các thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng. Cụ thể, thiết bị tập thể dục ngoài trời sẽ được đảm bảo an toàn. Đảm bảo an toàn có […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi quy định kỹ thuật đối với 5 mục Bộ sạc và linh kiện của xe điện. Các sửa đổi như sau: – Điều khoản 6.3.3. của IEC 61851-1 mô tả: Các bộ điều hợp không […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/2/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Chỉ định chất “Shitei Yakubutsu” phải tuân thủ Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm Dược phẩm và Thiết bị Y tế. Các chất có thể tác dụng đến […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy định sẽ bao gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hạng mục kiểm tra v.v. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ. Tăm gỗ được xem là loại vật liệu tiếp xúc dùng một lần, là một sản phẩm vệ sinh tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng của con người […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy móc công nghiệp di động. Dự thảo áp dụng trong việc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/3/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Các loại mỹ phẩm được chỉ định sẽ phải tuân thủ quy định thực hành sản xuất tốt. Cụ thể, Dựa trên Khoản 2, Điều 8 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm, Cục […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm bảo vệ thực vật. Cụ thể hoạt chất thiophanatemethyl sẽ không tiếp tục được chấp thuận theo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/02 /2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo: Tiêu chuẩn, phương pháp và điều kiện đối với sản phẩm thuốc lá và bao bì thuốc lá B.E. 2561 (2018) Bao bì của thuốc lá trong nước hoặc nhập khẩu phải có định dạng và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/2/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu cầu ghi nhãn đối với mỹ phẩm đóng gói sau khi nhập khẩu. Cụ thể, theo Tiểu đoạn 10, Đoạn 1, Điều 7, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất các yêu cầu ghi nhãn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 15,362,072
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp