Viết bởi admin | 13 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Thông tư này quy định Danh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Dự thảo Thông tư này […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/3/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo sửa đổi Danh sách các chất cho phép và bị cấm theo khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của NOSB. Cụ thể, sẽ đề xuất bổ sung nguyên tố lưu huỳnh để sử dụng làm chất nhuyễn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị tập thể dục ngoài trời. Cụ thể dự thảo sẽ đưa ra yêu cầu an toàn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu ghi nhãn đối với thiết bị tập […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi quy định thực thi đối với các thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng. Cụ thể, thiết bị tập thể dục ngoài trời sẽ được đảm bảo an toàn. Đảm bảo an toàn có […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi quy định kỹ thuật đối với 5 mục Bộ sạc và linh kiện của xe điện. Các sửa đổi như sau: – Điều khoản 6.3.3. của IEC 61851-1 mô tả: Các bộ điều hợp không […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/2/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Chỉ định chất “Shitei Yakubutsu” phải tuân thủ Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm Dược phẩm và Thiết bị Y tế. Các chất có thể tác dụng đến […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy định sẽ bao gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hạng mục kiểm tra v.v. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ. Tăm gỗ được xem là loại vật liệu tiếp xúc dùng một lần, là một sản phẩm vệ sinh tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng của con người […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy móc công nghiệp di động. Dự thảo áp dụng trong việc […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 9
  • 16,236,817
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp