Viết bởi admin | 18 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/2/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định về kiểm tra mỹ phẩm trong đăng ký và lưu hồ sơ Quy định sẽ bao gồm lựa chọn cơ quan kiểm tra, quy trình kiểm tra, các hạng mục kiểm tra v.v. Mục đích […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 16 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với tăm gỗ. Tăm gỗ được xem là loại vật liệu tiếp xúc dùng một lần, là một sản phẩm vệ sinh tiếp xúc trực tiếp với khoang miệng của con người […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/3/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn và phương pháp đo lường đối với ô nhiễm khí thải từ động cơ Diesel của máy móc công nghiệp di động. Dự thảo áp dụng trong việc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/3/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Các loại mỹ phẩm được chỉ định sẽ phải tuân thủ quy định thực hành sản xuất tốt. Cụ thể, Dựa trên Khoản 2, Điều 8 của Đạo luật An toàn và Vệ sinh Mỹ phẩm, Cục […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm bảo vệ thực vật. Cụ thể hoạt chất thiophanatemethyl sẽ không tiếp tục được chấp thuận theo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/02 /2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo: Tiêu chuẩn, phương pháp và điều kiện đối với sản phẩm thuốc lá và bao bì thuốc lá B.E. 2561 (2018) Bao bì của thuốc lá trong nước hoặc nhập khẩu phải có định dạng và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/2/2019, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Yêu cầu ghi nhãn đối với mỹ phẩm đóng gói sau khi nhập khẩu. Cụ thể, theo Tiểu đoạn 10, Đoạn 1, Điều 7, Bộ Y tế và Phúc lợi đề xuất các yêu cầu ghi nhãn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi quy định đối với các sản phẩm thuốc thú y và quy định về sản xuất và kiểm soát chất lượng của các sản phẩm thuốc thú y. Cụ thể, Dự thảo sẽ giới thiệu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 31/1/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) đối với Đạo luật về Sử dụng Năng lượng Hợp lý. Dự thảo sẽ đưa ra các tiêu chí để xem xét độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/2/2019, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc xóa bỏ mộtsố Tiêu chuẩn cấp quốc gia. Cụ thể, sẽ loại bỏ bảy tiêu chuẩn tự nguyện cấp quốc gia và một tiêu chuẩn người tiêu dùng đối với trái cây và  […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 13,518,733
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp