Viết bởi admin | 11 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/4/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định về đánh giá an toàn và hiệu quả đối với các sản phẩm thuốc thú y”. Ảnh minh họa Các sửa đổi như sau: Sửa đổi các yêu cầu đối với hồ sơ thử […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/3/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự Sửa đổi một phần của Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười bảy theo Điều 41 của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược phẩm và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/4/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảoQuy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách. Dự thảo quy định về phạm vi bảo đảm chất lượng, chủ thể chịu trách nhiệm và trách nhiệm của các cơ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Dự thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới – Hydroxyethoxyphenyl Butanone […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ dữ liệu các chất hóa học theo Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Cụ thể, Dự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. Dự thảo Quy chuẩn này có các quy định kỹ thuật và phương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Thông tư này quy định Danh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/4/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP. Dự thảo Thông tư này […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/3/2019, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo sửa đổi Danh sách các chất cho phép và bị cấm theo khuyến nghị tháng 4 năm 2018 của NOSB. Cụ thể, sẽ đề xuất bổ sung nguyên tố lưu huỳnh để sử dụng làm chất nhuyễn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị tập thể dục ngoài trời. Cụ thể dự thảo sẽ đưa ra yêu cầu an toàn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu ghi nhãn đối với thiết bị tập […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 15,362,700
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp