Viết bởi Trương Vân | 6 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Thông tư này quy định chi tiết thực hiện: 1. Khoản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 15/5/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng về việc rút các Thông báo không cần thiết liên quan đến Chất độc hại thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/5/2019, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho Xi măng Portland (TIS 15 – 25XX (20XX). Cụ thể, Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) đã đề xuất thay thế Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần Quy định quản lý hiệu quả năng lượng đối với các thiết bị gia dụng. Ảnh minh họa Cụ thể, sẽ bổ sung sản phẩm máy sấy quần áo và máy lọc không […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/4/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định về đánh giá an toàn và hiệu quả đối với các sản phẩm thuốc thú y”. Ảnh minh họa Các sửa đổi như sau: Sửa đổi các yêu cầu đối với hồ sơ thử […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/3/2019, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự Sửa đổi một phần của Dược điển Nhật Bản, ấn bản thứ mười bảy theo Điều 41 của Đạo luật về Đảm bảo Chất lượng, Hiệu quả và An toàn của Sản phẩm bao gồm Dược phẩm và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/4/2019, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảoQuy định về sửa chữa, thay thế và hoàn trả sản phẩm xe ô tô khách. Dự thảo quy định về phạm vi bảo đảm chất lượng, chủ thể chịu trách nhiệm và trách nhiệm của các cơ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Dự thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới – Hydroxyethoxyphenyl Butanone […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ dữ liệu các chất hóa học theo Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Cụ thể, Dự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. Dự thảo Quy chuẩn này có các quy định kỹ thuật và phương […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 16,236,996
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp