Viết bởi Trương Vân | 05/08/2021 | 0 Bình luận |

Nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân, Canada vừa đưa ra thông báo về quy định sửa đổi Quy định thực phẩm và dược phẩm. Theo đó, quy định sửa đổi Quy định thực phẩm và dược phẩm nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ pháp lý cho thực […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/07/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 hoạt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/07/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo G/TBT/TPKM/457, Đài Loan (Trung Quốc) thông báo Dự thảo sửa đổi đối với quy định về đăng ký các chất hóa học mới. Quy định về đăng ký hóa chất mới và hiện có (sau đây gọi là quy định) được ban hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2014 và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12/07/2021 | 0 Bình luận |

Trong biên bản họp của Ủy ban TBT/WTO, Dự thảo sửa đổi Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn đối với thực phẩm nhập khẩu của Ấn Độ được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/IND/180 đã vấp phải quan ngại từ các nước Thành viên WTO. Theo đó, Hoa Kỳ có […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/05/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo G/TBT/SGP/59, Singapore thông báo Dự thảo Quy định về Thực phẩm (Sửa đổi) 2021. Ban Tăng cường Sức khỏe và Bộ Y tế đề xuất áp dụng phương án ghi nhãn dinh dưỡng mới có tên “Hạng dinh dưỡng” cho đồ uống Hạng dinh dưỡng được bán tại Singapore từ ngày […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/05/2021 | 0 Bình luận |

Mới đây, Canada thông báo về Quyết định sửa đổi một số quy định được thực hiện theo Luật an toàn sản phẩm tiêu dùng. Theo đó, các yêu cầu để hạn chế chì, thủy ngân hoặc một số nguyên tố có hại khác (ví dụ: antimon, asen, cadmium, selen hoặc bari) trong vật liệu […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/05/2021 | 0 Bình luận |

Nhằm thúc đẩy hợp lý hóa việc sử dụng năng lượng liên quan đến sản phẩm bình nóng lạnh, Nhật Bản đã đưa ra Dự thảo sửa đổi Thông báo của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Mới đây, Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/04/2021 | 0 Bình luận |

Liên minh Châu Âu gửi thông báo số G/TBT/N/EU/702 đến các nước thành viên WTO dự thảo quy định áp dụng cho thực phẩm và đồ uống. Theo đó, Liên minh Châu Âu xây dựng Dự thảo sửa đổi Phụ lục III của Quy định (EC) số 1925/2006 liên quan đến các loài thực vật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 19/03/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1182 ngày 06/1/2020, Israel thông báo về Luật Đăng ký Hóa chất Công nghiệp, 5781-2020. Bộ Bảo vệ Môi trường của Israel thúc đẩy việc thiết lập cơ chế đăng ký các hóa chất công nghiệp và xuất bản bản ghi nhớ về luật có tiêu đề “Luật Đăng ký […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/03/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GBR/37 ngày 20/1/2020, Vương Quốc Anh thông báo Quy định về Thực phẩm (Quảng cáo và Vị trí) 2021. Khía cạnh liên quan đến TBT của biện pháp này nằm trong Quy định 5 hạn chế việc quảng cáo thực phẩm giàu chất béo, muối và đường theo giá khối […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner