Viết bởi Trương Vân | 01/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/09/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất. Hướng dẫn này là một văn bản quy định hỗ trợ cho việc thực hiện “Các biện pháp đăng ký quản lý môi trường đối […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 19/08/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy giặt và máy sấy quần áo. Cụ thể, Bộ Năng lượng (DOE) đề xuất sẽ phân loại hai nhóm sản phẩm riêng biệt: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 24/08/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/08/2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện nghĩa vụ của Hiệp định TBT/WTO, ngày 17/7/2020 Hoa Kỳ đã gửi thông báo (mã số G/TBT/N/VNM/1634) cho các nước Thành viên WTO về việc Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) Hoa Kỳ đang xây dựng quy định ghi nhãn “Made in USA” và công bố nguồn gốc Hoa Kỳ trên nhãn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/12/2019 | 0 Bình luận |

Mới đây, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị công nghệ thông tin. Cụ thể, sẽ bổ sung các yêu cầu về an toàn đối với thiết bị công nghệ thông tin được thiết kế để lắp đặt ngoài trời. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 02/9/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc loại bỏ sử dụng chì làm chất ổn định nhiệt trong các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN xx:2019/BKHCN về Thép hình cán nóng. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/9/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí. Thông tư này quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí tại Việt Nam, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/6/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ trục bánh xe của đầu máy, toa xe. Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đối với bộ trục bánh xe sử dụng cho đầu máy, toa xe […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác