Viết bởi Trương Vân | 18/03/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1119 ngày 18/1/2020, Braxin thông báo về Dự thảo Nghị quyết số 987 thiết lập các hướng dẫn cho việc đánh giá rủi ro khi tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật của người vận hành, người lao động, người dân với mục đích ủy quyền thị trường, thay […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/01/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/276 ngày 09/11/2020, Ai Cập thông báo ban hành Quyết định của Ban Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 7/2020 về Hệ thống kiểm soát nhập khẩu thực phẩm dựa trên rủi ro. Trong khuôn khổ phát triển các phương pháp tiếp cận hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/01/2021 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MUS/12 ngày 05/11/2020, Mauritius thông báo Quy định bảo vệ môi trường GN 197 (cấm túi nhựa) năm 2020. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, việc sở hữu, sử dụng, phân phối, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hoặc cung cấp túi nhựa sẽ bị cấm với […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/12/2020 | 0 Bình luận |

Nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người, Đài Loan thông báo Đề xuất sửa đổi các yêu cầu kiểm tra đối với hàng dệt may. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của hàng dệt may, hiện đang phải kiểm tra bắt buộc, đáp ứng nhu cầu của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/11/2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1637 ngày 10/8/2020, Hoa Kỳ thông báo Chương trình hữu cơ quốc gia; Tăng cường thực thi hữu cơ. Quy tắc đề xuất – Cơ quan quản lý thị trường nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đề xuất sửa đổi các quy định hữu cơ của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/11/2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/746 ngày 18/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến các yêu cầu đối với nhóm người vận hành và mô hình chứng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/11/2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CZE/251 ngày 9/9/2020, Cộng hòa Séc thông báo Dự thảo Nghị định thi hành về việc thực hiện một số biện pháp liên quan đến cấm vũ khí hóa học. Dự thảo Nghị định thực hiện thay thế Nghị định thực hiện số 208/2008 hiện có và trình bày chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/10/2020 | 0 Bình luận |

Mới đây, Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản về chăn nuôi hữu cơ. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ động thực vật. Cụ thể, sẽ bổ sung các tiêu chuẩn đối với gà tây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 07/10/2020 | 0 Bình luận |

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta và được cụ thể hoá qua những bước đi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng chất lượng. Mở đầu cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng là khi Việt Nam gia nhập tổ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/10/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/08/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị điện y tế – Phần 2-60: Yêu cầu về an toàn và hiệu suất cần thiết của thiết bị nha khoa. Cụ thể, Phần 2 này sẽ bao gồm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác