Viết bởi Trương Vân | 06/10/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/920, Liên minh Châu Âu thông báo Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi Phụ lục XVII thành Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) liên quan […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/09/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PHL/288, Philippines thông báo bãi bỏ Thông tư FDA (FC) số 2014-022 có tiêu đề “Thông báo về rượu vang nhập khẩu có nguyên liệu nho mới đã đăng ký” và Thông tư FC số 2016-007 có tiêu đề “Thông báo về nguồn nguyên liệu thô của sản phẩm thực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/09/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BHR/635 của Văn phòng TBT Việt Nam, Vương quốc Bahrain thông báo Quy định về gắn tem kỹ thuật thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá almeassel (thuốc lá chứa hương vị trái cây). Theo đó, tất cả sản phẩm thuốc lá almeassel nhập khẩu vào Vương quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/09/2022 | 0 Bình luận |

Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa có hiệu quả, các doanh nghiệp cần nắm rõ quy định, cam kết trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Đồng thời, có giải pháp đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/09/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1688 của Văn phòng TBT Việt Nam, Trung Quốc thông báo về việc gia hạn thời hạn sử dụng các vật liệu đóng gói còn lại cho doanh nghiệp sản xuất nước giải khát dạng rắn. Để giảm thiểu lãng phí và giúp doanh nghiệp giải quyết khúc mắc, Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/09/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MEX/513, Mê-hi-cô thông báo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Mexico ký hiệu PROY-NOM-203-SE-2020 thiết lập các giới hạn tối đa cho phép đối với phát thải formaldehyde từ ván dăm gỗ và ván sợi gỗ được sản xuất bằng urê-formaldehyde và các sản phẩm được sản xuất bằng loại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/09/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1654 của Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), Uganda thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 1576: 2022, Phân bón sinh học – Đặc điểm kỹ thuật, phát hành lần thứ hai. Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda quy định các yêu cầu, phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/09/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SVN/117, Slovenia thông báo ban hành Quy định về thay đổi và sửa đổi Quy định đối với thủ tục công nhận thuật ngữ “chất lượng chọn lọc”. Phạm vi các lĩnh vực có thể tham gia chương trình “chất lượng chọn lọc” được mở rộng sang lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/09/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SVN/117, Slovenia thông báo ban hành Quy định về thay đổi và sửa đổi Quy định đối với thủ tục công nhận thuật ngữ “chất lượng chọn lọc”. Phạm vi các lĩnh vực có thể tham gia chương trình “chất lượng chọn lọc” được mở rộng sang lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/08/2022 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHE/272 của Văn phòng TBT Việt Nam (Tổng cục TCĐLCL), Thụy Sĩ thông báo việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các Phụ lục 2, 3, 4 và 7 của Pháp lệnh Bảo vệ chống lại các chất và chế phẩm nguy hiểm (Pháp lệnh Hóa chất). Theo đó, phụ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner