Viết bởi admin | 15 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA. Dự thảo này thông báo việc gia hạn 17 chất trong Danh mục quốc gia các chất bị cấm theo các quy định về hữu cơ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn ghi nhãn một số sản phẩm gia dụng có chứa Methylene Chloride. Liên minh công nghiệp dung môi halogen đã đề nghị Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng sửa đổi chính sách năm 1987 về việc ghi nhãn một số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật vệ sinh thực phẩm. Theo quy định sửa đổi, việc ghi nhãn và quảng cáo các giải thưởng liên quan trực tiếp đến sản phẩm sẽ được cho phép và loại trừ khỏi phạm vi của định nghĩa quảng cáo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Các quy định kỹ thuật đối với thiết bị có tần số vô tuyến điện công suất thấp” được thông báo cho WTO vào ngày 28/7/2017 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/282 đã ban hành vào ngày 10 tháng 1 năm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói ” được thông báo cho WTO vào ngày 03/8/2016 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/241 đã ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 và sẽ có hiệu lực […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/2/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin. Cụ thể, 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin sẽ bị kiểm soát bằng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/2/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học sẽ được sửa đổi để bổ sung tiêu chuẩn đối với […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/1/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về việc Phê duyệt PHMB (1415; 4.7) là chất hoạt tính sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 2 và 4. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định liên Khí nhà kính giai đoạn 2. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý vào ngày 05/2/2018. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 April, 2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới WTO, Liên Minh Châu Âu(EU) đã gửi dự thảo Cảnh báo đối với Quy định thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của thành […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 12,480,161
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp